Corinne en Suzanne verzorgen twee keer per jaar de Actualiteitenmiddag schuldhulpverlening bij Stimulansz en op locatie bij gemeenten. Zij laten zien wat veranderingen in wetten, uitspraken van rechters en informatie uit onderzoeken over schuldhulpverlening betekenen voor de dagelijkse praktijk. De middag is behalve voor schuldhulpverleners ook interessant voor kwaliteitscoaches.

“De werkdruk van de schuldhulpverleners is erg hoog”, zegt Suzanne. “Het is dan ook lastig om veranderingen in wet- en regelgeving en andere belangrijke ontwikkelingen goed bij te houden. Daarom verzamelen wij alle ontwikkelingen en verwerken ze gelijk ook in praktijkvoorbeelden. We leggen wetgeving en jurisprudentie in gewone taal uit.” “Het gaat erom dat de deelnemer na afloop weer helemaal op de hoogte is van de laatste stand van zaken”, valt Corinne haar bij. “De bedoeling is dat je wat je gehoord hebt direct in de praktijk kunt toepassen.”

Praktische oplossingen

Corinne en Suzanne zijn de specialisten in schuldhulp bij Stimulansz. Corinne die van huis uit jurist is, licht toe waarom zij actief is op dit terrein. “Ik word gedreven door rechtsvaardigheidsgevoel en compassie met minder redzame mensen. Daarom wil ik alle professionals op het gebied van schuldhulpverlening kennis en oplossingen aandragen die ze nodig hebben voor hun werk.”

Suzanne is afgestudeerd in politicologie. Al snel na haar afstuderen kwam zij terecht op het terrein van schuldhulpverlening en vond dit zo boeiend dat ze hierop altijd actief is gebleven. “Via een detacheringsbureau werkte ik tien jaar lang als schuldhulpverlener bij drie gemeenten, waaronder lang bij Den Haag. Daarna maakte ik de overstap naar Stimulansz om vanuit mijn praktijkervaring professionals te helpen.”

Volgens Suzanne is het bijzondere van schuldhulp dat alles grijs is en niets zwart-wit. “Een aanpak die in het ene geval prima te verantwoorden is, kan in een ander geval juist niet in het belang van klant en schuldeisers zijn. Dat houdt het vak afwisselend.”

Meerdere rollen

Uit eigen ervaring weet Suzanne maar al te goed dat de schulphulpverlener van vele markten thuis moet zijn en daarom een beetje ondersteuning zeker kan gebruiken. “Er wordt van alles van je verwacht. Je moet veel kennis van financiële zaken en wet- en regelgeving hebben en daarnaast zeer goed met mensen kunnen omgaan. Ik voelde me vaak tegelijkertijd een moeder, leraar, psycholoog, advocaat en budgetconsulent voor mijn klanten.”

Corinne stoort zich aan het slechte imago van schuldhulpverlening. “Dat vind ik echt onterecht. Schuldhulpverleners kunnen zich bij specifieke casussen niet verdedigen, omdat zij dan de privacy van klanten zouden schaden. Zij doen wat ze kunnen, maar het probleem zit bij de randvoorwaarden. Ze krijgen onvoldoende tijd om alles bij te houden en ook tegenstrijdige wetgeving maakt het werk moeilijk. Gelukkig komt hier wel meer aandacht voor. Wij laten zelf in onze blogs op de site van Stimulansz zien waar de schoen wringt en welke verbeteringen mogelijk zijn.”

Nieuw huwelijksvermogensrecht

Bij de Actualiteitenmiddag schuldhulpverlening is er veel aandacht voor ontwikkelingen op alle terreinen die een grote invloed kunnen hebben op het werk van de schuldhulpverlener. Zo is het nieuwe huwelijksvermogensrecht nu een prominent onderwerp. Sinds 1 januari 2018 trouwen mensen die niets regelen in beperkte gemeenschap van goederen, in plaats van algehele gemeenschap van goederen zoals vroeger.

Corinne licht toe: “Deze wettelijke aanpassing heeft een enorme impact op het schuldhulpverleningsproces. De manier waarop je het vermogen of de schulden van een van de partners bepaalt, wordt erdoor beïnvloed. Het betekent bijvoorbeeld dat de schulden van een van de partners van vóór het huwelijk, ook de schulden van die ene partner blijven. Je zult je in deze ingewikkelde materie moeten verdiepen. Daarom gaan we tijdens de training uitgebreid in op de praktische consequenties van het nieuwe huwelijksvermogensrecht.”

Een ander belangrijk thema tijdens de actualiteitenmiddag is het ‘vrij te laten bedrag’ (VLTB), het bedrag dat iemand nodig heeft om van te leven. “Elk half jaar worden de normen voor de berekening van het vrij te laten bedrag aangepast”, zegt Suzanne. “Wij laten zien hoe je de gewijzigde normen kunt doorvoeren bij de berekening van het VTLB van een klant.”

Andere manieren van ondersteuning schuldhulp

Corinne en Suzanne ondersteunen schulphulpverleners ook op andere manieren. Zij zijn verantwoordelijk voor de juridische kennisbank Inzicht Schuldhulp, beantwoorden vragen bij de helpdesk die hierbij hoort en hebben een hoofdstuk over schuldhulpverlening geschreven voor de Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid. “Een waardevolle aanvulling”, vindt Corinne. “Zoveel professionals in het sociaal domein komen in aanraking met schuldhulpverlening dat dit onderwerp in de gids thuishoort.”

Met een abonnement op Inzicht Schuldhulp, kan je een beroep doen op de helpdesk voor uitvoeringsvragen over schuldhulp en ontvang je regelmatig een nieuwsbrief waarin de laatste ontwikkelingen worden belicht. “De kennisbank is een mooi praktisch naslagwerk”, zegt Corinne. “Het kan zijn dat informatie vragen oproept of iemand een casus wil voorleggen. Dat kan via de helpdesk. Dan denken we mee en geven mogelijke oplossingen.”

Actualiteitenmiddag op 26 september

De eerstvolgende Actualiteitenmiddag schuldhulpverlening is op 26 september 2019 in Utrecht. U kunt zich hiervoor nog aanmelden.
De training wordt ook op maat gegeven bij gemeenten.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp

Deel deze pagina