0

Vraag:

Wat kunnen we doen voor mensen die door de coronamaatregelen te maken hebben met een inkomensdaling en  daardoor hun vaste lasten niet meer kunnen betalen?

Antwoord

De coronacrisis maakt dat het in een aantal gevallen niet eenvoudig is om tot een stabiele situatie te komen. Waar de schuldhulpverlener normaliter aanstuurt om (grote) bezuinigingen te doen,  waardoor de inkomsten weer hoger worden dan de uitgaven, is dit advies voor sommige klanten nog te vroeg. Wanneer u direct adviseert om bijvoorbeeld te verhuizen, is de kans groot dat u de verbinding met de klant kwijt raakt. De coronacrisis vraagt om een andere aanpak dan veel schuldhulpverleners normaliter gewend zijn. Het vraagt om begeleiding naar verstandige keuzes, waarbij mensen weer perspectief krijgen. Daarnaast is erkenning voor de complexe situatie onmiskenbaar.

  1. Adviseer om te betalen wat betaald kan worden . Laat de klant op een rij zetten welke rekeningen voor hem het belangrijkst zijn en waarom. Zo bepaalt u samen de prioritering van de vaste lasten.
  2. Begeleid mensen naar een situatie waarin de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven. Kijk waar bezuinigingen op korte termijn mogelijk zijn en denk met mensen mee over mogelijke andere inkomstenbronnen. Leidt dit niet tot een stabiele situatie? Bespreek dan met de klant op welk punt hij bereid is om grotere concessies te doen.
  3. Vraag uitstel van betaling aan voor rekeningen die niet betaald kunnen worden. De rekening zal echter uiteindelijk wel betaald moeten worden. U kunt dus ook om uitstel vragen voor een deel van het bedrag.
  4. Wijs klanten erop dat lenen niet altijd de oplossing is. Met name geld lenen bij familie of vrienden, kan in een later stadium leiden tot sociale druk met complexe verstandhoudingen tot gevolg.
  5. Kijk of iemand gebruik kan maken van initiatieven zoals de voedselbank.
  6. Begeleid iemand in de tussentijd om deze periode zo goed mogelijk door te komen. Een vrijwilliger kan deze begeleiding ook (gedeeltelijk) geven.

Disclaimer:
Deze vraag is recent gesteld aan de Helpdesk Inzicht Sociaal Domein van Stimulansz. Het antwoord is gegeven met de kennis en inzichten van 14 mei 2020 over corona en de gevolgen ervan. Met de huidige, snelle ontwikkelingen kan Stimulansz niet garanderen dat dit antwoord op een latere datum nog volledig juist is. We passen het antwoord aan als dat nodig is. Voor meer actuele informatie rond corona en het sociaal domein verwijzen we u naar Inzicht Sociaal Domein.

Meer weten?

Neem op 18 mei deel aan de praktijktafel: Schuldhulpverlening in tijden van corona.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp