0

De gedachte over de heilige graal komt bij mij op als ik met gemeenten praat over het voorkomen van (problematische) schulden. Hoe voorkom je nu dat mensen in de schulden komen? Hoe krijg je mensen op tijd in beeld vóórdat ze over de rand geraken, met name als ze niet al als ‘klant’ van de gemeente bekend zijn? Gaat ons dit ooit lukken of blijft het een mythe, net zoals de heilige graal?

Bestrijden en saneren

Eén van de belangrijkste taken van de gemeente en de daarmee verbonden maatschappelijke organisaties (waaronder kredietbanken) is het voorkomen, dan wel het bestrijden van schulden. Bij het overgrote deel van de mensen met problemen in het sociaal domein spelen schulden een rol. Maar deze mensen komen vaak pas in beeld bij de gemeenten en maatschappelijke organisaties als de schulden er al zijn. Dit betekent dat je als hulpverlener vooral bezig bent met het bestrijden en saneren van die schulden. Het is meestal curatief, achteraf, en als je geluk hebt ontdek je de schulden in een vroeg stadium. Het is niet alleen een drama voor de persoon in kwestie, maar het is ook niet goed voor de samenleving. Want schuldsanering kost geld. Iemand van het Leger des Heils heeft mij eens voorgerekend dat, als een persoon € 40.000 schuld heeft, het de maatschappij een ton kost om deze persoon weer schuldenvrij op de rails te zetten.

Vroegsignalering

Het is dus van het grootste belang voor de persoon zelf en voor de maatschappij dat we voorkomen dat iemand problematische schulden krijgt. Makkelijk gezegd, maar hoe doe je dat? Aan de buitenkant kun je niet zomaar zien of iemand schulden heeft, laat staan dat iemand op het punt staat in de schulden te raken. Toch gebeurt er veel op het terrein van vroegsignalering: Gemeenten werken onder andere met Eropaf-teams. Die gaan bij een eerste signaal over betalingsachterstanden van huur of energie snel bij de mensen langs. Gemeenten maken gebruik van algoritmes en bestandkoppelingen om kwetsbare burgers in beeld te krijgen. Die bevinden zich vaak buiten het zicht van gemeenten. Bijvoorbeeld jongeren met een licht verstandelijke beperking, zonder opleiding en baan. Een organisatie als het Nibud geeft al jarenlang voorlichting, de Stichting BKR verzamelt goede voorbeelden op haar Vindplaats van schulden, de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving doet aanbevelingen in haar rapport Eenvoud loont, en zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen in het streven om schulden te voorkomen of deze in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld te krijgen.

Succesvol of niet?

Gemeenten en andere betrokken organisaties zien het enorme belang van preventie. Ze bedenken allerlei ideeën om in een vroeg stadium grip te krijgen op deze niet-gewenste vorming van schulden. Heel mooi zou je zeggen. En dat is het ook, ware het niet dat ieder voor zich werkt. We lezen vaak over succesvolle methoden in verschillende gemeenten, maar we lezen ook dat de schuldenproblematiek alleen nog maar toeneemt. Nu zou de situatie zonder al die goede aanpakken van preventie en vroegsignalering waarschijnlijk nog veel erger zijn, maar zeker weten doen we dat niet. We meten de werkelijke resultaten van deze goede ideeën en aanpakken namelijk nauwelijks. En we delen die al helemaal niet met elkaar op een enigszins vergelijkbare manier.

Meten is weten

Het geheel voorkomen van problematische schulden zal altijd een heilige graal blijven. Het is een illusie om te denken dat we het schuldenprobleem ooit kunnen oplossen. Maar bij het beperken van het aantal mensen dat in de problematische schulden geraakt valt nog wél veel te winnen. Het is van enorm belang onze tips en aanpakken van preventie en vroegsignalering niet alleen uit te voeren en te beschrijven, maar ook de resultaten ervan te meten, met elkaar te vergelijken en de achterliggende verhalen te delen. Dan kun je nagaan wat werkt en wat niet werkt en welke methoden het waard zijn verder te ontwikkelen en over het gehele land te verspreiden.

Breng uw gehele aanpak van armoede en schulden in beeld en zie meteen hoe u het doet in vergelijking met collega’s

Geselecteerd op basis van dit onderwerp