0

Er zit nog wel eens een kloof tussen beleid en uitvoering, waardoor het in die uitvoering niet lekker loopt. Het denken vanuit risico’s zit ook niet bij iedereen tussen de oren.

Het wiel uitvinden

Het sociaal domein is steeds in beweging. Dit geldt ook voor het toezicht op de kwaliteit en op de rechtmatigheid. Soms loop je tegen zaken aan waarvan je denkt: hoe los ik dit op?
Ik denk hier bijvoorbeeld aan de casus van de vaststelling van de levering van zorg bij PGB. Dat betreft dan zowel Wmo als Jeugd. Vanuit rechtmatigheid (=accountantscontrole) is dit momenteel een heikel punt. Het gaat erom dat u als gemeente vaststelt of de zorg is geleverd conform de afgegeven indicatie c.q. het besluit. Beleidsmatig is daar in eerste instantie weinig over vastgelegd, de uitvoering geeft indicaties af en betaalt. Maar wie, wanneer en hoe bepaal je de levering van de zorg? Daartoe kun je meerdere vragen stellen:

  • Hoe stelt u eigenlijk vast dat de zorg daadwerkelijk is geleverd?
  • Wat moet u dan precies onderzoeken en op welke wijze?
  • Doet u dat integraal of kan dat met een steekproef?
  • Hoe legt u de uitkomsten (het controlespoor) vast?

De werkwijze kan divers zijn. Gaat u als gemeente bij dit soort zaken en dilemma’s zelf het wiel uitvinden of gebruikt u wat anderen al hebben bedacht? Zijn er goede voorbeelden te vinden waarvan gebruik kan worden gemaakt?

Mogelijkheden

Als ik kijk naar de casus, dan zie ik meerdere mogelijkheden:

  • Bel naar cliënten met een PGB of leg een huisbezoek af. Dat kan integraal bij een gering cliëntenbestand, of via een steekproef als het bestand groot is.
  • Maak gebruik van een goede en volledige vragenlijst (=lastig!) waarbij alle antwoorden uiteindelijk resulteren in het antwoord: zorg is wel/niet geleverd of er is twijfel.
  • Leg de uitkomsten gestructureerd vast, analyseer de uitkomsten, maak een kort verslag en draag zorg voor eventueel noodzakelijke verbeteringen in de uitvoering.

Delen

Het bovenstaande is zomaar een voorbeeld van een casus waar je op verschillende manieren tegenaan kunt kijken en waarvoor meerdere oplossingen zijn. Het zou mooi zijn als u kunt sparren met een collega en samen zoekt naar oplossingen. Maar de praktijk wijst uit dat veel kwaliteitsmedewerkers en intern controleurs die mogelijkheid niet hebben.
Wellicht is de workshop ‘Breinbrekers’ dan iets voor u. U kunt hier uw eigen dilemma’s en casuïstiek naar voren brengen. Daar gaan we met elkaar over nadenken en we proberen met de groep antwoorden en oplossingen te vinden waar u mee verder kunt. Soms liggen antwoorden en oplossingen voor het oprapen.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp