0

Recentelijk hebben de zes partijen een gezamenlijke intentieverklaring opgesteld, waarin zij het voortouw nemen om de schuldenproblematiek terug te dringen.
De bestuurders van CAK, CJIB en SVB geven in het interview aam Sociale Vraagstukken de belangrijke aspecten van de intentieverklaring aan:

  • Respecteren van de beslagvrije voet bij incassotrajecten.
  • Invoeren van de behoorlijkheidseisen die de ombudsman stelt aan fatsoenlijke incassomaatregelen, zoals bijvoorbeeld in achtneming van de persoonlijke omstandigheden, de schuldenaar de tijd geven om het probleem op te lossen en ruimte geven om in termijn terug te betalen.
  • samenwerking met andere uitvoeringsorganisatie bij het innen van vorderingen, in plaats van ieder voor zich.
  • samenwerking met gemeenten omdat schulden vaak gepaard gaan met andere problemen
  • het privacyvraagstuk is lastig, maar zou vroegsignalering en samenwerking niet in de weg mogen staan.

Het concept intentieverklaring ligt momenteel bij verschillende deskundigen en organisaties ter becommentariëring.
Lees het volledige interview

Geselecteerd op basis van dit onderwerp