0

1. Omgekeerde Modelverordening sociaal domein

Deze verordening kijkt naar het effect voor de inwoner, is in begrijpelijke taal geschreven en helpt gemeenten bij het vormgeven van de transformatie.
Lees verder >

2. Zo maakt u schuldhulp laagdrempelig en breed toegankelijk

Veel gemeenten worstelen met de toegankelijkheid van schuldhulp. Burgers weten de gemeente niet goed genoeg te vinden voor hulp en ondersteuning.  Dit is vaak een combinatie van onbegrijpelijke communicatie, slechte vindbaarheid en andere drempels in de toegang.  Adviseur Corinne Berhitu geeft in onze nieuwe infographic 7 tips om de schuldhulp in uw gemeente laagdrempelig en breed toegankelijk te organiseren.
Lees verder > 

3. Gemeente Kampen voorloper met ‘omgekeerde’ modelverordening voor het hele sociaal domein

Met het vaststellen van de omgekeerde verordening sociaal domein markeerde de gemeenteraad op 1 november een bijzondere mijlpaal voor de gemeente Kampen. De verordening bundelt tien gemeentelijke verordeningen in het sociaal domein (Jeugd, Zorg, Werk en Inkomen) en regelt de manier waarop de gemeente dit uitvoert, zoals het verstrekken van rolstoelen, huishoudelijke hulp, bijstand en jeugdhulp.
Lees verder > 

4. Samenvatting Rijksbegroting 2019 van het ministerie van VWS

Kwetsbare jongeren beter op weg helpen naar zelfstandigheid, maatschappelijke diensttijd, huisbezoek voor 75-plussers en stapeling van eigen betalingen in de (langdurige) zorg en ondersteuning verminderen Deze en andere punten zijn te lezen in onze samenvatting Rijksbegroting 2019 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Lees verder >

5. Wonen in Thailand, Indonesië en Zuid-Afrika met een uitkering

Tv-programma’s over emigratie zijn razend populair. Emigreren naar een land met een prettiger klimaat of meer ondernemingskansen dan in Nederland, wie heeft dat nooit overwogen? Maar kan men ook emigreren met behoud van uitkering?
Lees verder > 

6. Praktisch instrument voor de verhoging of verlaging van de bijstandsnorm

In het sociaal domein willen we steeds meer maatwerk leveren. Dat kan op heel veel manieren. Door een oplossing te kiezen die past bij de situatie van belanghebbende en door rechten en plichten af te stemmen op zijn of haar situatie. Maar ook door het – waar nodig – op maat maken van de bijstandsnorm. De Participatiewet biedt de mogelijkheid om te individualiseren bij inkomenstekort in artikel 18, eerste lid.
Lees verder > 

7. Nieuw: Gespreksleidraad en Wegwijzers 18+

Sommige jongeren van 18 jaar en ouder hebben problemen waar ze zelf niet goed uitkomen. Het vinden van de weg naar de juiste ondersteuning is ingewikkeld. Ook hulpverleners en wijkteammedewerkers lopen hier tegenaan. De 6 wegwijzers 18+ van Stimulansz helpen op een gestructureerde manier bij het herkennen en benoemen van de problemen die een jongere ervaart. En ze wijzen de weg naar een passende oplossing. Bij de wegwijzers hoort een gespreksleidraad.
Lees verder >

8. Primeur voor gemeente Gooise Meren met Omgekeerde Modelverordening

Op 19 september gaf de gemeenteraad van de gemeente Gooise Meren groen licht voor de Omgekeerde verordening op de Participatiewet. Daarom heeft deze gemeente de primeur.
Lees verder > 

9. Loonkostenvoordeel en doelgroepenverklaring oudere werknemers

Per 1 januari 2018 zijn de premiekortingen voor de werkgever vervangen door loonkostenvoordelen (LKV). Gemeenten hebben een taak bij het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers (56+).
Lees verder > 

10. Samenvatting Rijksbegroting 2019 van het ministerie van SZW

Geen loondispensatie in Participatiewet, wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020, brede schuldenaanpak en nieuw stelsel voor inburgering. Deze en andere punten zijn te lezen in onze samenvatting Rijksbegroting 2019 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Lees verder > 
 

Geselecteerd op basis van dit onderwerp