0

In deze eerste editie van de benchmarkkrant is er natuurlijk veel aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis. Nadat de afgelopen 3 jaar het aantal mensen in de bijstand landelijk daalde, steeg dit aantal in 2020 met 3,4%, blijkt uit de jaarrapportage van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen.

In de regio

Niet alle regio’s werden even hard getroffen. De coronacrisis heeft er in regio Rijnmond bijvoorbeeld flink ingehakt. ‘Maar het had een stuk erger gekund’, vertellen Remco Kerkhoff van de gemeente Rotterdam en Ton van der Leck van werkgeversservicepunt Rijnmond. Aan de andere kant van het land vertelt Jolanda Kuiper van de sociale dienst Oost Achterhoek in de benchmarkkrant over hoe de uitvoering van de TONK snel tot stand kwam: ‘Het loket is sinds half maart open, maar het loopt nog niet storm.’

Statushouders

Niet alle trends rondom werk en inkomen zijn toe te schrijven aan de coronacrisis. Zo blijkt uit de factsheet statushouders dat het aantal werkende statushouders al voor de coronacrisis daalde. Hoe komt dit en wat kunnen we daar aan doen? Niet alles is toe te schrijven aan de coronacrisis.

Kennis uit onderzoek en menselijk contact

Divosa-voorzitter Erik Dannenberg in het voorwoord: ‘Ik vind het belangrijk dat we juist nu iedereen blijven uitnodigen om mee te doen. Wat is daar voor nodig? Een combinatie van het gebruik van kennis op basis van onderzoek en menselijk contact.’
Positief is dat veel gemeenten gebruikmaken van kennis en cijfers voor gericht beleid, vindt Dannenberg. Die kennis putten zij uit onder andere de Divosa Benchmark Werk & Inkomen. Samen met Stimulansz en BMC ontwikkelt Divosa de Benchmarks Werk & Inkomen, Armoede & Schulden en Statushouders.

Download Divosa Benchmarkkrant

 

Geselecteerd op basis van dit onderwerp