0

Ook mensen die vanuit de bijstand aan het werk gaan, moeten regelmatig weer een bijstandsuitkering aan vragen; 10% binnen zes maanden en 31% binnen vijf jaar.

Onvermijdelijk

Mensen die vanuit de bijstand aan de slag gaan, doen meestal laagbetaald werk op basis van tijdelijke en flexibele contracten. Het is hierdoor onvermijdelijk dat een deel van de mensen na enige tijd opnieuw een uitkering moeten aanvragen.

Minder complex

Door de combinatie van wisselende inkomsten en de consequenties voor de toeslagen, blijkt het voor veel mensen te ingewikkeld om goed zicht te houden op hun huishoudfinanciën.

Experimenten laten zien dat gerichte budgetteringsondersteuning veel problemen kan voorkomen. In o.a. Dordrecht, Leeuwarden, Zaanstad en Utrecht kregen de deelnemers extra hulp om wisselende inkomsten en/of uitgaven in goede banen leiden. Niet alleen durfden zij eerder nieuw werk te accepteren. Ook kwamen mensen minder snel in financiële problemen.

Doet uw gemeente al mee aan de Benchmark Werk en Inkomen?

Geselecteerd op basis van dit onderwerp