0

“Snapt beleid dan niet dat ik dit politiek op dit moment echt niet kan gebruiken?” Zomaar een kreet van een wethouder die politieke problemen verwacht nadat hem een nieuw beleidsvoorstel onder ogen is gekomen.
“Er is totaal geen rekening gehouden met de belangen van de uitkeringsgerechtigden!” Zomaar een kreet van de cliëntenraad die mag inspreken op een nieuw beleidsplan voor de komende jaren.

Een dag uit het leven van …

Dit kan zo maar een dag zijn uit het leven van een beleidsmedewerker in het sociaal domein. Van jou bijvoorbeeld. Je hebt je het snot voor je ogen gewerkt en kennelijk is niemand tevreden met de opbrengst van je inzet.
En kon je je voorheen nog beperken tot je eigen beleidsterrein, tegenwoordig moet alles integraal en dienen beleidsterreinen met elkaar verbonden te worden. Maar niemand die je precies uitlegt hoe dat dan zit met die verbindingen.

Weg achter het bureau

“Mijn ambtenaren gaan niet langer achter hun bureau zitten. Zij moeten de stad in en weten wat er leeft onder de mensen.” Dit hoorde ik een nieuw benoemde wethouder kort na zijn installatie beweren. Het deed me denken aan de geluiden die vaak te horen zijn bij nieuwe verkiezingen wanneer er een pleidooi wordt gehouden voor een kleinere overheid, dus minder ambtenaren. Vervolgens komen de vele verschillende politieke wensen op tafel en blijken die ambtenaren ineens hard nodig.

Een halve marathon lopen

Een goede beleidsmedewerker  is te vergelijken met het bedrijven van topsport. En dan bij voorkeur met deelnemen aan de tienkamp. Je moet over veel uiteenlopende kwaliteiten beschikken en over een harde huid. Als je een keer struikelt bij een horde, mag je alleen even het stof van je afslaan maar daarna moet je gewoon weer door. Maar beleidsmedewerker zijn is daarnaast ook een geweldig beroep. Want welke functie stelt je nu meer in staat om mensen dwars door de samenleving heen te ontmoeten en ermee te werken? Een uitdagende functie die een goede conditie en een uitstekende strategie vergt.
Niemand loopt onvoorbereid in 1 keer een hele marathon. Dat vergt training en een geleidelijke opbouw. Zo is het eigenlijk ook met de beleidsmedewerker. Niemand beheerst het vak op dag 1 volledig. Misschien ben je goed op de inhoud, maar lever je nog geen netwerk. Misschien ben je goed in de communicatie, maar weet je nog niet hoe je draagvlak moet creëren. Misschien ben je goed in creatieve oplossingen, maar beschikt je nog over onvoldoende politieke sensitiviteit.
Misschien ben je goed in procedures, maar ben je nog niet gewend om jezelf als instrument in te zetten.

Investeren in jezelf

Nu er vanaf 2015 over het brede sociaal domein veel gemeentelijke beleidsvrijheid is, kan de rol van een proactieve beleidsmedewerker daadwerkelijk het verschil maken. Dat is: Doen wat werkt en niet wat ogenschijnlijk moet. Maar hoe vind je de balans tussen al die diverse rollen en verantwoordelijkheden? Dat vereist investering in jezelf en training. Ook voor mensen die al langer in het vak zitten maar waarvan nu iets anders wordt verwacht.
De opleiding sociaal domein heeft hier een antwoord op gevonden. Het gaat bij deze opleiding om investeren in kennis en het trainen van vaardigheden waarbij de nadruk ligt op de eigen rol en positie binnen beleidsprocessen en in de organisatie. Je volgt deze opleiding samen met collega’s uit het land die ook de ambitie hebben om te groeien in hun beroep. Johan Cruyff zei ooit: “Je ziet het pas als je het doorhebt.” Hij had het toen niet alleen over voetballers. Voor beleidsmedewerkers geldt ook: als je het eenmaal doorhebt, dan is het zulk verschrikkelijk leuk werk. Gun jezelf een kans en meld je aan.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp