0

Handreiking en modelteksten Energietoeslag

In opdracht van het ministerie van SZW heeft Stimulansz een handreiking Energietoeslag samengesteld en modelbeleidsregels, modelbeschikkingen en -brieven en een modelaanvraagformulier geschreven. Om te zorgen dat gemeenten de energietoeslag zoveel mogelijk op een eenvoudige en uniforme wijze uitvoeren heeft het ministerie van SZW in overleg met de VNG een richtlijn voor de uitvoering gemaakt.
In onderstaande documenten wordt deze richtlijn gevolgd.

Handreiking energietoeslag versie 5

Bij de (niet) in aanmerking te nemen inkomsten voor de energietoeslag is eerder in de Memorie van Toelichting en in de handreiking per abuis verwezen naar artikel 31 tweede lid van de Participatiewet. Deze verwijzing is uit de handreiking verwijderd.

Op 28 april heeft het kabinet bekendgemaakt dat het voor de energietoeslag beschikbare budget is verhoogd van € 679 miljoen naar € 854 miljoen. Het budget is bedoeld voor zowel de te verstrekken energietoeslagen aan alle huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum als voor de uitvoeringskosten.

Inzicht Sociaal Domein

Abonnees van Inzicht Sociaal Domein kunnen de handreiking Energietoeslag en de modelteksten ook downloaden in onze juridische kennisbank.

Online kennisbank Inzicht Sociaal Domein

Heeft u behoeft aan praktische, inhoudelijke en actuele ondersteuning bij vraagstukken rondom inkomen? Dan is Inzicht Inkomen de oplossing. Naast een actuele en juridische kennisbank ontvangt u de nieuwsbrief en kunt u onder meer gebruikmaken van de helpdesk en 1 dagdeel advies op locatie. Lees meer.

Anderen bekeken ook