0

Maatregelen stijgende energieprijzen

Het kabinet heeft een drietal maatregelen genomen om inwoners te ondersteunen:

  1. De energiebelasting wordt verlaagd. Huishoudens kunnen, afhankelijk van hun energieverbruik, gemiddeld rekenen op € 400 compensatie op de energierekening.
  2. Er wordt extra geld beschikbaar gesteld voor het isoleren van slecht geïsoleerde koopwoningen van mensen met lagere inkomens.
  3. Een energietoeslag van circa € 200 via de gemeente voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum.

Energietoeslag via gemeente

Aan de energietoeslag die via de gemeente wordt uitbetaald wil ik graag extra aandacht besteden. Het doel van de energietoeslag is dat inwoners de energierekening kunnen blijven betalen. Maar wordt dit gerealiseerd als er eenmalig een bedrag wordt uitbetaald aan de inwoner? Ik ben bang dat dit ‘op de grote hoop’ verdwijnt en niet bij de energieleverancier terechtkomt, waardoor er uiteindelijk een betalingsachterstand bij de energieleverancier of elders ontstaat. Dit zal niet uit onwil gebeuren, maar omdat veel mensen met een laag inkomen moeite hebben met rondkomen en het geld besteden aan iets dat op dat moment betaald moet worden.

Maandbedrag verlagen

Als het maandbedrag aan de energieleverancier te hoog is, is de kans groter dat er te weinig geld overblijft voor levensonderhoud of dat er betalingsachterstanden ontstaan. Dus waar moeten we voor zorgen? Dat die maandlasten omlaag gaan! Ik heb een paar ideeën hoe dit gerealiseerd kan worden.

  1. Maak de energietoeslag vanuit de gemeente direct over naar de energieleverancier of adviseer de inwoner om het geld direct over te maken naar de energieleverancier. Hiervoor is wel afstemming met de energieleverancier nodig, want helaas bieden niet alle energieleveranciers deze mogelijkheid. Na de eenmalige betaling kan de inwoner het maandbedrag verlagen. Eventueel is hierbij wel ondersteuning nodig, zeker als de inwoner laaggeletterd is.
  2. Als het niet mogelijk is om het bedrag eenmalig volledig over te maken, kan de inwoner het maandbedrag tijdelijk verhogen. Helaas zit er meestal een limiet aan het verhogen, waardoor mensen alsnog de energietoeslag moeten reserveren om dit verspreid over een aantal maanden te betalen.
  3. Betaal de compensatie uit op het moment dat de eindafrekening betaald moet worden. Krijgt de inwoner een bedrag terug bij de eindafrekening? Adviseer dan om in overleg met de energieleverancier dit geld weer over te maken naar de energieleverancier, waardoor er komend jaar een lager maandbedrag kan worden afgesproken.
  4. Biedt budgetcoaching aan zodat inwoners een goed overzicht krijgen van hun inkomsten en uitgaven. Als het lukt om de energienota apart te zetten (en te houden), kunnen de maandlasten verlaagd worden tot het bedrag waarbij de verwachting is dat er bij de eindafrekening € 200 bijbetaald moet worden.

Medewerking energieleveranciers

De uitvoerbaarheid van deze ideeën zijn deels afhankelijk van de energieleveranciers. Zij bieden nu vaak geen mogelijkheid om extra geld over te maken. De verantwoordelijkheid wordt namelijk bij de inwoner neergelegd. Die moet zelf sparen voor de eindafrekening. Maar als we weten dat 1 op 5 huishoudens betalingsproblemen heeft (Nibud, 2019), is de vraag of we deze verantwoordelijkheid wel bij de inwoner kunnen laten.

Investeer in preventie in plaats van vroegsignalering

Voor gemeenten zal het een extra tijdsinvestering vragen als zij mensen gaan begeleiden bij de besteding van de energietoeslag. Wanneer er nu echter niet wordt ingezet op preventie, is de kans groot dat de gemeente op een later moment alsnog in contact moet zien te komen met deze inwoners, maar dan vanwege een al bestaande betalingsachterstand. Laten we dan ook met z’n allen inzetten op preventie in plaats van vroegsignalering.

Energietoeslag in BerekenUwRecht

Heeft uw gemeente een abonnement op BerekenUwRecht? Dan kunt u de energietoeslag hierin laten opnemen. Uw inwoners kunnen dan snel zien of ze recht hebben op de toeslag en deze aanvragen! Stuur een mail naar berekenuwrecht@stimulansz.nl. Heeft uw gemeente nog geen abonnement op BerekenUwRecht? Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden voor uw organisatie.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp