0

Regionaal Portefeuillehouder Peter Heijkoop: ‘Sociale voorzieningen moeten terecht komen bij de mensen die het nodig hebben. Helaas zijn er mensen die misbruik maken van deze voorzieningen. Het gaat om gemeenschapsgeld, daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Daarom zetten we extra in op handhaving om duidelijk te maken dat we fraude niet accepteren.’

Juiste ondersteuning extra handhaving uitkeringsfraude

Woningcorporaties, politie, UWV, Belastingdienst, Sociale Dienst Drechtsteden en de gemeente Dordrecht werken nauw samen in een pilot handhavingsproject in de regio. Ze zijn gestart in Oud Krispijn; daarna volgen andere wijken. In dit project pakken deze partijen uitkeringsfraude en alle daarmee samenhangende problemen in leefbaarheid in de wijk aan. “We zien dat uitkeringsfraude vaak samenhangt met andere problematiek en leefbaarheid in een wijk. Het is daarom belangrijk om samen te werken. Zo pakken we de problemen aan en kunnen de juiste ondersteuning bieden. In het gezin en in de wijk.’, aldus Peter Heijkoop.

Buitenland

Een ander project richt zich op verzwegen vermogen in het buitenland. Deze vorm van fraude was tot voor kort zeer moeilijk aan te tonen. Daarom werkt de sociale dienst hiervoor samen met het Internationaal Bureau Fraude-informatie, dat onderzoek doet in het buitenland en bijvoorbeeld op basis van buitenlandse kadasters de juiste informatie kan verzamelen.
Dit bericht is eerder gepubliceerd op de website Dordrecht.net

Altijd toegang tot de laatste wet- en regelgeving over naleving?

Dat kan met onze juridische kennisbank Inzicht Sociaal Domein

Geselecteerd op basis van dit onderwerp