0

 

Dekking uitvaartverzekering

Bij een oude natura uitvaartverzekering moet gekeken worden naar de bedoeling bij het afsluiten, en dat moet worden vertaald naar de huidige tijd. Daardoor kunnen bijvoorbeeld de kosten voor asbestemming vallen onder de verzekerde kosten voor grafrechten. De verzekerde krijgt daardoor meer vergoed. Dit blijkt uit een bindende uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid. Een man had twee begrafenisverzekeringen afgesloten, in 1949 en in 1971. De Geschillencommissie pakte de dekkingen uit de verzekeringsovereenkomst erbij en vertaalde deze naar de huidige tijd. Daardoor kwamen het verwijderen van een pacemaker, de huur van een uitvaartcentrum en de asbestemming na crematie alsnog voor rekening van de uitvaartverzekeraar.

Intermediair van toegevoegde waarde bij uitvaartadvies

Monuta heeft een jaarlijkse analyse gemaakt van de kosten die worden berekend voor uitvaartadvies door intermediairs. In 2017 blijkt dat 70% van de intermediairs een eenmalige vaste fee berekenen van € 75. In de praktijk blijkt dat er steeds minder weerstand ondervonden wordt bij het verkopen van uitvaartadvies, de klant raakt er blijkbaar aan gewend om dergelijke tarieven te betalen voor advies. Daarnaast weten intermediairs steeds beter hun toegevoegde waarde in te zetten bij de klant als het gaat om de uitvaartverzekering. Het online vergelijken van uitvaartverzekeringen brengt geen advieskosten met zich mee. Op diverse websites zijn er overzichten te vinden waarbij verschillende verzekeraars vergeleken worden. Zo kan men bijvoorbeeld op www.uitvaartverzekeringvergelijken.com terecht voor het maken van een vergelijking gebaseerd op de premie per leeftijd.

Groningse jongeren onderschatten kosten van uitvaart

De kosten van een uitvaart worden door veel mensen onderschat, zo meldt de Dagelijkse Standaard. Meer dan 65 procent van de Nederlanders heeft een begrafenisverzekering afgesloten. Toch heeft men nauwelijks een idee van wat zo’n verzekering kost. Jongeren lijken niet goed op de hoogte van de daadwerkelijke kosten die gemoeid zijn met een uitvaart. Waarschijnlijk omdat deze groep nog niet echt nadenkt over hun uitvaart. Aan de andere kant vindt twee op de drie jongeren een uitvaartverzekering belangrijk of zelfs noodzakelijk.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp