0

We geven u graag een overzicht van de relevante maatregelen die er tot nu toe zijn. Daarnaast geven we u tips om te voorkomen dat na afloop van de maatregelen heel veel mensen schulden hebben en hulp nodig hebben.

Maatregelen om de gevolgen te beperken

De Rijksoverheid neemt allerlei economische maatregelen om banen en inkomens te beschermen. Een aantal daarvan zijn:

 • Tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
 • Compensatieregeling getroffen ondernemers
 • Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Deze maatregelen zijn helaas niet voor iedereen voldoende, waardoor er misschien toch achterstanden in de betalingen ontstaan. Organisaties roepen mensen op om contact op te nemen als ze er niet uit komen. De organisaties hebben extra maatregelen getroffen om mensen tegemoet te komen bij betalingsproblemen, zoals:

 • Banken geven de mogelijkheid om het aflossen van een lening of hypotheek uit te stellen.
 • DUO biedt diverse mogelijkheden voor studenten en oud-studenten die in (financiële) problemen komen.
 • Drinkwaterbedrijven zeggen toe voorlopig niemand af te sluiten van drinkwater.
 • Energie-Nederland geeft aan dat energieleveranciers verschillende hulpmiddelen beschikbaar hebben voor klanten met betalingsproblemen. Met begrip voor de situatie gaat men in gesprek om individuele afspraken te maken.
 • Minister van Milieu en Wonen en de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) hebben afgesproken nu geen huisuitzettingen te doen. De woonpartijen vertegenwoordigen 80% van de huurhuizen in Nederland. Daarnaast komt de minister met een spoedwet om tijdelijke huurcontracten te verlengen.
 • Gerechtsdeurwaarders worden door de KBvG dringend geadviseerd om inboedelbeslag of woningontruiming op te schorten.
 • De Belastingdienst wil onder meer mensen die kindertoeslag ontvangen en zzp’ers helpen.

We hopen dat met bovenstaande maatregelen de financiële gevolgen beperkt blijven. Om daar vanuit de schuldhulpverlening een bijdrage aan te leveren, lijkt het inzetten op vroegsignalering belangrijker dan ooit. Maar hoe doet u dat nu fysiek contact vermeden moet worden? De volgende tips kunnen u hierbij helpen:

 • Zorg voor toegankelijke informatie op de website van uw schuldhulporganisatie. Hierbij is het belangrijk om expliciet te vermelden hoe de begeleiding tijdens de coronacrisis geregeld is.
 • Plaats berichten op sociale media en in de lokale krant over hoe mensen contact kunnen opnemen voor schuldhulpverlening. Doe dit in begrijpelijke taal, zodat het voor zoveel mogelijk mensen leesbaar is.
 • Blijf reageren op meldingen van vroegsignalering. Doe dit zoveel mogelijk telefonisch, per mail of per post.
 • Geef bij aanvragen voor de Participatiewet en Bijzondere bijstand zelfstandigen de mogelijkheid om telefonisch contact te hebben met een financieel coach voor een adviesgesprek.
 • Maak afspraken met woningcorporaties over hoe zij mensen eenvoudig kunnen doorverwijzen. Op dit moment ontvangen veel woningcorporaties meldingen van huurders die verwachten de huur niet te kunnen betalen.

Hoe gaat u vervolgens om met mensen waarbij het inkomen lager is dan de uitgaven?
Er bestaat een grote kans dat mensen zich aanmelden voor schuldhulpverlening, terwijl er geen directe oplossing voor hun financiële problemen is. Veel mensen hebben te maken met een tijdelijke inkomstendaling. In deze situaties kunnen de volgende tips u helpen:

 • Het is allereerst belangrijk om begrip te tonen voor de complexe situatie. Veel mensen ervaren stress en zitten met hun handen in het haar. Een luisterend oor kan al helpend zijn.
 • Kijk vervolgens met de klant of er uitgaven zijn waarop (tijdelijk) bezuinigd kan worden.
 • Leg de focus op het betalen van de primaire vaste lasten. Dit zijn de woonlasten, energie, water, zorgverzekering en in sommige gevallen het telefoonabonnement.
 • Probeer uitstel te krijgen voor de betaling van de vaste lasten.
 • Neem contact op met schuldeisers voor uitstel van betaling.
 • Onderzoek en overweeg de mogelijkheid van een overbruggingskrediet. Een overbruggingskrediet kan mensen in de gelegenheid stellen op de vaste lasten te blijven betalen. Dit voorkomt stressvolle situaties en voorkomt problematische schuldsituaties.
 • Maak een afbetalingsplan zodra de social-distancing-maatregelen zijn opgeheven.

Wilt u meer weten over het voorkomen van financiële problemen tijdens de coronacrisis?

Dat kan met onze juridische kennisbank Inzicht Sociaal Domein

Geselecteerd op basis van dit onderwerp