Fraude in het sociaal domein

hero afbeelding Fraude in het sociaal domein
07 november 2017

Door Redactie

Wanneer is sprake van fraude in het sociaal domein en in hoeverre is er vervolgens sprake van verwijtbaarheid? In de praktijk blijkt fraude een moeilijk te duiden begrip en daarmee een lastig vraagstuk voor gemeenten.
Een aantal gemeenten verkent momenteel de mogelijkheden om met behulp van big data fraudeurs op te sporen in het sociaal domein. Zo wordt met behulp van big data en de Machine Learning-techniek voorspeld wie frauderen met een bijstandsuitkering. Hoe gaat deze methode in zijn werk en wat zijn de resultaten tot op heden? En welke rol speelt privacy daarbij? U leest erover in dit magazine. Verder leest u in deze uitgave onder andere over fraude op het gebied van begeleiding en beschermd wonen, terreinen waar grote geldbedragen in om gaan. Hoe voorkomen we dat dit geld in verkeerde handen komt?
Als het om fraude gaat is er op het gebied van samenwerking, preventie en bestrijding nog een wereld te winnen.
U leest het in het online magazine over Fraude van Sociaalweb:
Floor Bentfort van Valkenburg vertelt over Fraude in de Wmo
Gerrit van Romunde vertelt over bijstandsfraude voorspellen met big data
Herken fraude signalen tijdig
Marloes van Galen over gezamenlijke huishouding: molensteen om nek van de gemeenten?

Anderen bekeken ook