0

Nou, dat is gelukt! De voorbeelden vlogen ons om de oren. In heel veel voorbeelden was de inhoud niet het probleem. Wel de toon van het gesprek, de woordkeuze, of juist de onmogelijkheid om een gesprek te kunnen voeren met de juiste persoon. Net zoals alle andere mensen willen cliënten serieus genomen worden. Logisch, ze bevinden zich vaak in een hele kwetsbare en afhankelijke positie.

Gevraagd en ongevraagd advies: hoe dan?

Cliëntenraden hebben als vertegenwoordigers van cliënten een belangrijke rol binnen het sociaal domein. Ze moeten ‘vroegtijdig in staat worden gesteld om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen’. Dat klinkt leuk, maar het kan soms ook best moeilijk zijn om als cliëntenraad het gesprek aan te gaan met beleidsmedewerkers en juristen over de punten en komma’s in een verordening. Kan dat nu niet anders?
Stel dat gemeente en cliëntenraad gezamenlijk in gesprek gaan over de waarden die ze belangrijk vinden. En dat ze een aantal waarden vaststellen. Dan volgt er een heel ander gesprek! Het is dan aan de gemeente om uit te leggen hoe die waarden vorm krijgen. Wordt hier op de werkvloer naar gehandeld? Hoe dragen verordeningen en beleid bij aan het realiseren van deze waarden? Dit gesprek kunnen beide partijen op volstrekt gelijkwaardig niveau voeren.

Welke waarden zijn dan belangrijk?

Het vaststellen van (grond)waarden die voor de gemeenten gelden past bij de tweede stap van de omgekeerde toets. Dit kan heel goed door gemeente en cliëntenraad gezamenlijk worden gedaan. Op basis van de antwoorden van de 75 deelnemers aan de workshop hebben we een top 5 samengesteld van waarden die door deze cliëntenraadsleden belangrijk werden gevonden:

  1. Professionaliteit / deskundigheid
  2. Respect
  3. Vertrouwen
  4. Gelijkwaardigheid
  5. Klantgerichtheid

Hoe kan dit handen en voeten krijgen?

Ga als gemeente met de cliëntenraad in gesprek. Wat vinden jullie allebei belangrijke waarden? Waar sta je voor? Als de cliëntenraad professionaliteit en deskundigheid heel hoog in het vaandel heeft staan, bespreek wat je daaronder verstaat en hoe dit gewaarborgd kan worden. Staat respect heel hoog? Bespreek hoe dat er in de praktijk uitziet. Een voorbeeld dat werd genoemd was het te snel ‘je’ en ‘jij’ zeggen en mensen bij de voornaam noemen. Daar kun je uitstekend afspraken over maken!  Staat vertrouwen heel hoog? Ga kijken hoe je dat in werkprocessen kunt inbouwen, bijvoorbeeld bij de poort. En is er een verordening in de maak? Bespreek hoe die verordening bijdraagt aan het realiseren van de waarden die gezamenlijk zijn vastgesteld.

Wie wordt hier wijzer van?

Waar moeten we beginnen? De gemeenteraad en beleidsmedewerker krijgen een serieus gesprek over wat de cliënten belangrijk vinden. Niet over punten en komma’s, maar over wat ECHT belangrijk is. De cliëntenraad heeft de mogelijkheid om als serieuze en gelijkwaardige gesprekspartner in overleg te gaan met de gemeente. De uitvoering krijgt een duidelijk beeld hoe zij de dienstverlening kunnen verbeteren. En natuurlijk niet te vergeten de cliënten worden er wijzer van. Zij worden benaderd op een manier die veel beter aansluit bij hun wensen en behoeften. Een win-win-win-win-situatie dus!

Geselecteerd op basis van dit onderwerp