Regelmatig publiceert Tijmen Zentveld over gemeentefinanciën in het sociaal domein. Lees zijn meest recente blogs.

1 verordening, 1 beleidsplan en 1 budget sociaal domein

Gemeenten voeren in het sociaal domein veel verschillende taken uit. Hierbij  vormen  de Participatiewet, de Wmo 2015, de WSW en de Jeugdwet de grootste onderdelen van het takenpakket. Voor deze taken krijgt de gemeente vanuit diverse bronnen inkomsten binnen. Die inkomsten blijven ook binnen het sociaal domein vaak gesplitst. Maar is dat wel zo verstandig?

Zijn de budgetten ook te ontschotten? Natuurlijk!

Integraal werken en het ontschotten van beleid en uitvoering zijn toverwoorden in het sociaal domein. Maar de grote vraag is natuurlijk hoe je als gemeente vormgeeft aan deze integraliteit en ontschotting. Alle gemeenten hebben de afgelopen jaren gezocht naar de juiste vorm hiervoor. En dat geldt ook voor de financiën.

Meer leren over gemeentefinanciën in het sociaal domein?

Het financiële proces binnen de gemeente en specifiek binnen het sociaal domein is complex. Voor een beleidsmedewerker, leidinggevende of projectleider is het niet eenvoudig daarbinnen te sturen. Goed inzicht in de financiële stromen en financiële processen kan u daarbij helpen. Meld u nu aan voor de workshop ‘Effectief aan het (financiële)’ stuur op 2 oktober 2018.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp

Deel deze pagina