0

Het rapport is gemaakt in opdracht van de gemeente Utrecht om hun modulaire systeem voor hulp bij het huishouden te onderbouwen. Dat was nodig na de uitspraak van de CRvB van 18 mei waarin de Raad stelde dat hun 78 uur per jaar voor een basismodule om een huis schoon te maken, niet via degelijk onderzoek onderbouwd was. De vraag is: is die onderbouwing er nu wel? Ik heb mijn twijfel.

Uitkomst

Allereerst de uitkomst. De conclusie is dat je in 78 uur op jaarbasis, dus 1,5 uur per week, een gemiddeld huis niet schoon kunt maken. Dat had de wethouder van Utrecht inmiddels ook al begrepen, zodat hij het urenaantal enkele maanden geleden naar 2 uur per week, oftewel 104 uur per jaar had opgehoogd. Zonder onderzoek, gewoon: we maken van 1,5 uur per week gewoon 2 uur per week. En wat komt er nu uit het rapport: dat is te weinig: het moet 104,9 uur per jaar zijn….. 0,9 uur per jaar meer!!! Als onderzoeker zou ik daar niet blij mee zijn. En als gemeente Utrecht ook niet. Wat een toeval, wat een geluk, we zaten er maar 0,9 uur per jaar naast…… Of niet?

Geen maatwerk

Als je het rapport doorleest getuigt het niet van maatwerk. Wat de Wmo toch moet zijn! Een voorbeeld: geconstateerd wordt dat het aantal bewoners en hun aanwezigheid, de vraag of de keuken gebruikt wordt om dagelijks te koken of niet en andere factoren een rol speelt bij de vervuiling en dus de benodigde tijd om het huis schoon te maken. En wat staat daar over? “In lijn met het beleid van de gemeente Utrecht spelen deze factoren geen rol in de kwantitatieve bepaling van de urennorm. De gemeente Utrecht gaat er in haar beleid van uit dat factoren die maken dat meer of minder tijd benodigd is elkaar (gedeeltelijk) compenseren. Wanneer dat niet zo is, kan de gemeente aanvullende maatwerkvoorzieningen toekennen om met meer ondersteuning het resultaat van een schoon en leefbaar huis te bereiken.” Dus zaken als: een klein huis met 1 bejaarde bewoner of een groot huis met een gezin met 5 kinderen spelen in eerste instantie geen rol. Maar om wat voor soort woning gaat het dan in dit rapport?

Schoonmaken van onderdelen in minuten

Het gaat om een huis dat kennelijk niet vuil wordt en het gaat om schoonmaakpersoneel dat wonderen kan verrichten. Een paar voorbeelden: het dweilen van de woonkamer kost gemiddeld 6,3 minuten. Als ik dat lees schaam ik me diep. Als ik de woonkamer dweil, heb ik die 6,3 minuten al bijna nodig om het materiaal te pakken, de speciale “emmer” met water en zeep te vullen, de speciale dweil te bevestigen, hem nat te maken en daarna het water weer weg te gooien (in de wc) en de emmer schoon te maken en op te ruimen. In de tijd die ik daaraan besteed had ik dus ook de kamer kunnen dweilen? Vergeet het maar. Zo ook als ik zie dat het stofzuigen van de slaapkamer in 4,6 minuten kan. Maar de stofzuiger moet er eerst heen. En ik moet ook in de hoekjes stofzuigen. Ik schaam me, diep, want ik red het niet in die tijd. Zeker niet als ik ook onder het bed wil stofzuigen, waar het meeste stof zich verzamelt.

Serieus of niet

Na het lezen van het rapport blijft er bij mij maar één vraag hangen: verwachten de onderzoekers en de gemeente Utrecht nu echt dat we dat rapport serieus gaan nemen? Wat te denken van de mensen in de expertgroep: hebben die ooit in hun leven wel eens schoongemaakt, bijvoorbeeld in 1,9 minuut de deur/deurpost nat afgenomen? Verwachten ze dat de Centrale Raad van Beroep onder de indruk zal zijn van deze onderbouwing, die voor iemand die zelf wel eens schoonmaakt zo onrealistisch overkomt dat je er alleen je schouders over kunt ophalen. Of zit de verklaring in het zinnetje op blz. 25: “Mogelijk doen cliënten de volgens de expertnorm noodzakelijke activiteiten dan zelf of worden deze door iemand uit hun netwerk gedaan. Zo blijft tijd over voor de hulp om deze overige activiteiten uit te voeren.” Maar: de Wmo 2015 zegt toch in artikel 2.3.2, lid 4 onder b en c dat je moet onderzoeken wat iemand nog zelf kan of via zijn netwerk kan oplossen. En artikel 2.3.5, lid 3 zegt toch dat je geen voorziening geeft als er een alternatief (zelf doen of netwerk) voor is. Ik dacht dat we het over de Wmo 2015 hadden, dus over MAATWERK. Werken met een tijd-systeem, goedgekeurd door een expertteam, dat aan de wet voorbijgaat is toch niet in lijn met de Wmo 2015?

Geselecteerd op basis van dit onderwerp