0

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) wil bij een grote groep klanten in de schuldhulpverlening het screeningsinstrument SCIL18+ afnemen. Het instrument bestaat uit een korte lijst met 14 vragen en opgaven die u samen met de klant invult. Tijdens de pilot is het de bedoeling dat u dit doet tijdens een gesprek in de intakefase.
Het idee van de SCIL18+ is: dat als u de score van een klant weet, u de begeleiding beter kunt laten aansluiten bij de behoeften van de klant. Zodat u het schuldhulpverleningstraject kunt verbeteren.

Doet u mee?

De HvA zoekt nog organisaties die mee willen doen aan de pilot. Als u mee doet, komen de onderzoekers van de HvA op locatie de SCIL18+ introduceren. De klantmanagers ontvangen dan een instructie zodat ze het instrument bij hun klanten kunnen inzetten.
De HvA zal maandelijks een update geven van de resultaten van de afname aan alle organisaties. Na afloop van de pilot ontvangt u eveneens de rapportage met de resultaten.
Wilt u meer weten over de pilot SCIL18+? Neem contact op met één van de onderzoekers van de HvA: Marleen Kruithof of Danielle Lako.
Samen met de HvA heeft Stimulansz een pakket ontwikkeld voor een effectieve aanpak van schulden voor mensen met een LVB. Wilt u hier als gemeenten of wijkteam meer over weten? Neem contact op met onze specialist Karin van Nuland.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp