0

De redactie Zorg van Stimulansz heeft in de loop der jaren veel kennis verzameld over het schrijven van goede gezondheidsteksten. Inmiddels voelen we ons op het terrein van de gezondheidsinformatie zo professioneel dat we onze kennis met een gerust hart met je durven te delen. Maar eerst staan we stil bij het nut van goede gezondheidsinformatie.

Wat levert het de gemeente op?

De meeste gemeenten vinden een gezonde leefstijl voor alle burgers een beleidsspeerpunt. Hoe gezonder de burger, hoe minder hij of zij een beroep zal doen op ondersteuning van de gemeente. Gemeenten werken dus graag mee aan de ontwikkeling van gezondheidsvaardigheden bij burgers.  Hoe makkelijker een burger een tekst kan begrijpen hoe groter de kans is dat de burger doet  wat hij of zij in de tekst heeft gelezen. En dus gezonder gaat leven. Maar hoe maak je een toegankelijke gezondheidstekst?

Verplaats je in de doelgroep

De vraag waarmee ieder schrijfproces zou moeten beginnen is: wie wil je met de tekst bereiken? Hoe ziet je doelgroep eruit? Schrijf je bijvoorbeeld voor oude of voor jonge mensen? Pas als dat duidelijk is kun je beginnen met het schrijven van de gezondheidstekst.

Geef duidelijke antwoorden

Het is belangrijk dat de doelgroep antwoorden krijgt op belangrijke vragen, zoals: wat houdt deze ziekte in, waaraan is zij te herkennen, is ze te voorkomen, kan een gezonde leefstijl verbetering brengen? Probeer moeilijke woorden en medisch jargon te vermijden in de uitleg die je geeft. Gebruik simpele medische illustraties om ingewikkelde informatie uit te leggen.

Vermijd het werkwoord moeten

Je dient te stoppen met roken, je moet meer aan lichaamsbeweging doen. Veel mensen raken geïrriteerd door het woordje moeten. Boze mensen zijn meestal niet ontvankelijk voor advies. Vermijd werkwoorden als moeten en dienen. Formuleer de boodschap positief.

Maak de tekst overzichtelijk

Een goede gezondheidstekst moet overzichtelijk zijn. Gebruik dus kopjes en opsommingen om structuur aan te brengen in je tekst.

Schrijf korte en actieve zinnen

Een heldere tekst bevat korte zinnen, is actief geschreven en heeft geen passiefconstructies. Hoe haal je passiefconstructief weg? Streep in iedere zin het woordje worden door en herschrijf de zin.

Dus

Gezondheidsinformatie kan mensen wijzen op mogelijkheden om hun eigen gezondheid te verbeteren en ziekte te voorkomen. Iemand met deze kennis weet dan wat een gezonde leefstijl is en leeft daardoor hopelijk langer en gezonder. Maar dan moet de gezondheidsinformatie wel te volgen zijn. Goede, begrijpelijke teksten zijn dus nodig.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp