0

Hoe helpt het Juridisch Loket mensen?

“We bieden gratis eerste hulp. Onze driehonderd medewerkers beantwoorden jaarlijks 800 duizend vragen over juridische kwesties. Ze helpen mensen met advies en informatie. Per vraag trekken zij daar maximaal twee uur voor uit.”

Wat hebben jullie gemerkt van de transities in het sociaal domein?

“Er komen meer vragen binnen dan voorheen. Net als bij elke andere grote wetswijziging hebben wij extra geïnvesteerd in de kennis en opleidingen van onze juridisch medewerkers, zodat ze gedegen antwoorden kunnen geven. Maar het was niet een schokgolf zoals de kredietcrisis. We hoefden geen extra personeel aan te nemen.”

Waarover gaan de vragen?

“Vooral over de Wmo. Mensen willen over allerlei onderwerpen meer weten, bijvoorbeeld over het keukentafelgesprek. Zeker in het eerste chaotische jaar kregen we veel vragen. De gemeenten waren duidelijk niet klaar voor deze drastische decentralisatie. Dat heeft zoals bekend gezorgd voor schrijnende gevallen. Mensen klopten soms ten einde raad bij ons aan vanwege het afschaffen of fors verminderen van huishoudelijke hulp.”

En op andere terreinen dan de Wmo?

“Wij merken dat hier de veranderingen een minder grote invloed hebben op het dagelijks leven van mensen. Zo krijgen we vrij weinig vragen over bijstand en participatie. Op het terrein van werk en inkomen gaan de meeste vragen over ontslag en verzuim.”

Zijn de vragen doorgaans gemakkelijk te beantwoorden?

“Nee. Het probleem is dat de uitvoering van wetten en de financieringssystematiek tussen gemeenten sterk verschillen. De vragen zijn overal anders. Dat maakt ze lastig te beantwoorden. Vaak kan onze medewerker alleen algemene informatie geven.”

Wat kunnen gemeenten hiervan leren?

“Zorg in ieder geval voor goede voorlichting. Dat neemt een deel van de onzekerheid van mensen weg. In het algemeen vind ik dat de overheid voor zulke ingrijpende decentralisaties de tijd moet nemen. Door de snelle invoering en de forse bezuinigingen is onnodig veel schade berokkend.”

Hebben de decentralisaties intussen wel voor een verbetering gezorgd?

“Vraag me dat over een paar jaar nog maar eens. Ik zie nu alleen schadebeperking door gemeenten. Je kunt nog niet spreken van een grote verbeterslag.”
 
Dit interview is eerder gepubliceerd in het magazine Sprank (juli 2017).

Wilt u altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen rond sociaaljuridische dienstverlening?

Geselecteerd op basis van dit onderwerp