0

De toolbox helpt gemeenten en organisaties de ketensamenwerking te verbeteren. Ook kunnen ze hun werkwijze afstemmen op burgers die in armoede leven of schulden hebben.

Kracht van de aanpak

De kracht van de aanpak is dat deze aansluit op bestaand beleid en bestaande (goede) praktijken. Zo maken ketenpartners kennis met elkaar via het DATT Werkt!-ketenspel. Ze inventariseren ook wat goed werkt in de plaatselijke keten, welke thema’s aandacht verdienen en welke ‘wensdromen’ en verbeterpunten er zijn. Daarnaast stemmen ze met elkaar af wat arme burgers nodig hebben. Dit is de aanzet voor concrete verbeterplannen en doorontwikkeling van de goede praktijk.
Bron: dattwerkt.nl

Geselecteerd op basis van dit onderwerp