0

Steeds meer gemeenten zoeken naar innovatieve manieren om mensen de kans te geven om zich verder te ontwikkelen en de stap naar (betaald) werk te maken. Een coöperatief bewonersbedrijf kan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daarbij echte meerwaarde betekenen. Een leer-, werk- en ontmoetingsplek, waar ze zich kunnen ontplooien, vaak in de wijk waarin ze wonen. Hierover gaat het nieuwe handboek Coöperatief bewonersbedrijf dat kon worden samengesteld dankzij een subsidie van de provincie Noord-Brabant en instituut Gak. Aan bod komen vragen als: wat is de meerwaarde van zo’n onderneming en voor wie is het een oplossing? Welke vormen zijn er en wat werkt wel (en niet) in de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat komt er allemaal kijken bij de opzet van en uitvoering? Ook is een handig stappenplan opgenomen voor het zelf opzetten van een coöperatief bewonersbedrijf.

Succesformule

Gedeputeerde Pauli bij de overhandiging: ‘Bewonersbedrijven bieden mensen weer perspectief op betaald werk en de mogelijkheid om zich te ontplooien en weer mee te doen in de maatschappij. Dankzij het handboek kan deze succesformule op grotere schaal worden toegepast en hoeven initiatiefnemers het wiel niet opnieuw uit te vinden’. Frans Kuiper: ‘Rond wet- en regelgeving biedt de wet best veel mogelijkheden, maar het is maatwerk en je moet het wel durven aangaan’.

Expertise

Kenniscentra Movisie en Stimulansz hebben vanuit hun expertise meegewerkt aan het tweede deel van het handboek waarin de verschillende vormen van coöperatieve bewonersbedrijven aan de orde komen, inclusief inzichten uit (literatuur)onderzoek. Welke wettelijke ruimte is er om mensen met een uitkering te laten meedoen aan een coöperatief bewonersbedrijf? En hoe kan de samenwerking tussen gemeente en coöperatie goed worden opgezet?
Download het handboek op de website van Movisie.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp