0

#1 Weten wat moet. Daar draait het om. Toch?

Kennis van de wet is en blijft natuurlijk belangrijk. Dat vergeten we af en toe, maar de gemeente voert een wettelijke taak uit: het verstrekken van bijstand en het (terug)leiden van mensen naar de arbeidsmarkt. Om dat goed te doen, is meer nodig dan alleen kennis van wet- en regelgeving. Want het simpelweg opleggen van de arbeidsverplichtingen, maakt niet dat iemand werk vindt. En alleen dreigen met een hoge boete betekent niet dat iemand ongevraagd alle inlichtingen verstrekt die u nodig heeft om de uitkering goed vast te stellen. U hebt meer en andere kennis nodig!

#2 Weten wat werkt voor de inwoner

De eerste buitenwereld die het sociaal domein binnendruppelt is de wereld van de gedragspsychologie. Hoe motiveren we mensen om het gewenste effect te bereiken? We weten inmiddels dat, als mensen zelf hun eigen oplossing mogen aandragen, de kans op succes groter is. We weten ook dat het positief benaderen van mensen soms verrassend goede effecten kan hebben. Wordt iemand benaderd als een betrouwbaar en welwillend persoon, dan zal hij zich eerder betrouwbaar en welwillend gedragen dan wanneer hij wordt benaderd als een onbetrouwbare lastpak. En wist u dat het opleggen van de sollicitatieplicht aan een gemotiveerde werkzoekende ertoe kan leiden dat hij een ongemotiveerde werkzoekende wordt (verplicht gemotiveerd)? Nu u dit weet, kunt u mensen hun eigen plan laten maken en ze steunen in hun motivatie. Een makkelijke manier om de kans op succes te vergroten!
Maar ik zou nog een buitenwereld willen binnenhalen.

#3 Weten wat werkt in de samenwerking met uw collega’s

Eén van de knelpunten uit 2018 zit in de samenwerking tussen de verschillende domeinen. De wil tot samenwerken is er absoluut, maar omdat de verschillende beroepsgroepen in de verschillende domeinen met verschillende mensbeelden werken, is het nog behoorlijk lastig. Die werelden zijn alleen dichter bij elkaar te brengen door die wereldbeelden gezamenlijk te verkennen. De inwoner heeft hier baat bij. Die kijkt namelijk alleen vanuit zijn eigen kader, zijn eigen wereldbeeld. Filosofie kan hierbij helpen. De grote filosofen hebben stapels materiaal achtergelaten over ethiek, ‘het goede doen’, de ideale staat, enzovoort. Misschien is het een idee om aan de hand van de inzichten van grote denkers de wereldbeelden van al deze beroepsgroepen in kaart te brengen en te zoeken naar gemeenschappelijke kenmerken? Kijk bijvoorbeeld naar Aristoteles, die definieert geluk als vrienden, geld, zeggenschap en natuurlijk de mogelijkheid om je als mens te ontplooien. Daar moet in zijn beeld beleid toe leiden en daar kunnen alle domeinen aan bijdragen. Een gezamenlijk doel, dat helpt enorm bij de samenwerking.

#4 Ken uzelf en ken de ander

Tja, ook deze kan niet ontbreken. De doelgroep binnen de Participatiewet is behoorlijk verbreed. Dat betekent dat u kennis nodig heeft over hoe u mensen met LVB, psychische problematiek of een andere culturele achtergrond het meest effectief kunt benaderen. Waar lange tijd de heersende moraal was dat we iedereen gelijk moesten behandelen, zien we nu dat dat toch tot heel ongelijke resultaten leidt. Wist u bijvoorbeeld dat Eritreeërs gewend zijn dat alles van bovenaf wordt opgelegd en dat het zelf regelen van de inburgering daarom behoorlijk lastig is voor deze groep (onderzoek SCP)? U zult dus kennis moeten hebben van verschillende kenmerken van mensen en hoe u die kennis zo effectief mogelijk in kunt zetten om ze vooruit te helpen.

#5 Leren van Unilever

Daarnaast zou ik de kennis en kunde van de profitsector in het sociaal domein willen brengen. Jezelf (en je werkzoekende) verkopen, klantvriendelijkheid, innovatie  en werken vanuit vertrouwen in medewerker en klant. Maar ook het efficiënt werken en meten wat de effecten zijn van bepaalde interventies zou ik over willen nemen. Natuurlijk is er een belangrijk verschil tussen gemeenten en  het bedrijfsleven. De gemeente is verantwoordelijk voor een heel takenpakket. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Unilever, die de tak van de rookworsten kan verkopen als die niet goed gaat, kunt u niet een taak afstoten. U moet alle divisies houden. En gelukkig maar, want hoe moeilijk het ook is om je een Nederland zonder rookworsten voor te stellen, het is nog veel moeilijker om je een Nederland zonder sociale zekerheid voor te stellen. Wat u wel kunt leren van Unilever, is de manier waarop ze inspelen op de veranderende samenleving. Verkoopt u rookworsten en vermindert de vleesconsumptie? Dan maakt u toch een vegetarische rookworst!

Meer succes in 2019!

Laat de buitenwerelden toe in het sociaal domein. Gebruik uw opleidingsbudget eens voor iets anders dan kennis van de wet. Met kennis van gedrag, ethiek en van bedrijfsvoering in aanvulling op de kennis van de wet, heeft u een gouden combinatie. Daarmee kan de verbeterslag die in volle gang is, nog verder worden versterkt.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp