0

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Niet iedereen is tijdens de coronacrisis uit de financiële problemen geholpen door eerdere steunmaatregelen. Via de gemeenten biedt het Rijk extra hulp met de regeling TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro in het eerste half jaar van 2021.

Handreiking voor de uitvoering beschikbaar

Divosa heeft in samenwerking met Stimulansz, op basis van het doel en de invulling van de TONK zoals bestuurlijk afgesproken tussen SZW en VNG, een handreiking gemaakt en gepubliceerd. Die handreiking kan gemeenten helpen bij de lokale invulling van de TONK-regeling en geeft richtlijnen voor gemeentelijke besluitvorming. Werkdocumenten als formats voor beleidsregels, aanvraagformulieren en beschikkingen komen binnenkort beschikbaar.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp