0

Hanrath is Beleidsmedewerker Sector Sociaal in Hengelo. “Hengelo heeft veel te bieden op het vlak van armoedebestrijding”, zegt Melanie. “Daarom is het zo belangrijk dat mensen van de regelingen weten én er ook gebruik van maken. Het succes zit ‘m in de combinatie van deze twee online tools. Wie bijvoorbeeld het geldplan Beter Rondkomen doorloopt, krijgt inzicht in zijn of haar financiële situatie én kan meteen via BerekenUwRecht checken of er recht is op tegemoetkomingen via lokale en landelijke regelingen”.
Ze vervolgt: “Samen met het communicatieteam hebben we een ‘preventiekalender’ opgezet. Via deze preventiekalender plaatsen we met vaste regelmaat informatie online via onze homepage, op facebook en op twitter. Daarnaast maken we gebruik van de gemeenteadvertenties in de huis-aan-huisbladen. Zo wijzen we steeds meer mensen op het bestaan van de geldplannen en BerekenUwRecht en wat dit hen kan betekenen. Verder informeren we burgers ook over andere regelingen, zoals het kindpakket en de collectieve zorgverzekering”, aldus Hanrath.
Hengelo betrekt ook professionals en vrijwilligers bij het bekendheid geven aan beide tools. “We informeren driemaal per jaar het hele maatschappelijke middenveld, over alle nieuwe – of wijzigingen in de – regelingen”, zo zegt Hanrath. “We doen dit via grote bijeenkomsten. Ook worden op afspraak bijpraatmomenten geregeld met individuele organisaties. Verder hebben onze vrijwilligers van de Administratie Thuis begin dit jaar instructies gehad over een geldplan”.
De inspanningen van de gemeente Hengelo worden beloond. In 2017 is het gebruik van beide tools flink gestegen. “We hebben dit jaar tot 1 oktober bij BerekenUwRecht al meer bezoekers geregistreerd dan in heel 2016. Het gebruik van de Geldplannen is zelfs bijna verdubbeld in het derde kwartaal 2017 ten opzichte van het tweede kwartaal 2017! We zien ook dat het aantal aanvragen voor minimaregelingen stijgt, zoals het kindpakket en sport- en cultuurfonds.
Hanrath is blij met dit resultaat. Het betekent dat steeds meer mensen de weg weten te vinden naar deze digitale hulpmiddelen, die hen helpen om inzicht te krijgen in hun financiën.
Lees meer over Startpunt geldzaken op de site van Hengelo
Lees meer over Berekenuwrecht

Geselecteerd op basis van dit onderwerp