0

De man zette een vrouwennaam onder zijn berichten en zijn vrouwelijke collega gebruikte de mannennaam van haar collega. Het werd zijn slechtste werkweek en haar productiefste week ooit. Zijn werk werd in twijfel getrokken, meer gecontroleerd en kreeg meer kritiek. Haar resultaten en offertes werden positiever en welwillender behandeld.
Alle beleid en goede bedoelingen ten spijt is de praktijk toch behoorlijk weerbarstig. Moeten we onze kinderen misschien ‘genderneutrale’ voornamen geven? In een in december verschenen rapport van de Inspectie SZW blijkt dat mannen actiever worden geholpen bij hun zoektocht naar werk, meer persoonlijke gesprekken met klantmanagers van gemeenten voeren en vaker een re-integratietraject krijgen aangeboden. Vrouwen krijgen minder vaak hulp van de gemeente bij de uitstroom vanuit een uitkering naar werk dan mannen. En hoe lossen we dat dan op volgens SZW? Vrouwen moeten meer activerende en motiverende hulp geboden krijgen.
Het deed me denken aan het Archie Bunker-effect. ‘All in the family’ was een Amerikaanse sitcom uitgezonden in de jaren zeventig. Het doel was om met humor de Amerikanen bewust te maken van hun eigen etnische vooroordelen. Overduidelijk satirisch bedoeld. Echter, wat bleek? Mensen sympathiseerden juist met Archie en zagen zijn gedrag als bevestiging van hun vooroordelen.
De boodschap had dus in dit geval een averechts effect. Goede bedoelingen zijn prima, maar je moet ze ook goed brengen. Zo zal het dus niet helpen om werkgevers en klantmanagers te vertellen wat ze anders moeten doen, maar helpt het wel om na te denken over de vraag hoe vooroordelen je handelen en keuzes kunnen bepalen.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp