0

Neemt u deze waarschuwing ter harte?

De sprookjes waarschuwen ons er al heel lang voor, maar we hebben daar nog niet veel van geleerd. Want ook wij formuleren onze wensen vaak zo dat we niet krijgen wat we willen. We leggen bijvoorbeeld in wetten en verordeningen vast dat mensen verplicht zijn om ‘uitvoering te geven aan de door het college opgelegde verplichting om ingeschreven te staan bij een uitzendbureau.’  Maar wat als iemand zich dan inschrijft, zijn we dan tevreden? Nee, natuurlijk niet.  Wat we eigenlijk willen, is dat iemand alles doet wat binnen zijn mogelijkheden ligt om weer zelfredzaam te worden en op eigen benen te staan.

De opdracht achter de opdracht

Er wordt de laatste jaren veel geschreven over ‘de vraag achter de vraag’, maar niet minder interessant is ‘de opdracht achter de opdracht’. Natuurlijk moet u in de verordening vastleggen welke maatregel u precies oplegt als iemand zich niet inschrijft bij een uitzendbureau, maar u bereikt daar pas écht effect mee als u aangeeft wat u belangrijk vindt en waarom u dat belangrijk vindt. Pas dan kunt u iemand er effectief op aanspreken en kunt u de maatregel goed wegen. Heeft hij zich alleen niet ingeschreven bij het uitzendbureau, of heeft hij in het geheel niet voldoende naar werk gezocht? Dat maakt uit.

Taal maakt het verschil!

Als koning Midas goed had nagedacht, had hij zich natuurlijk gerealiseerd dat hij helemaal niet echt wilde dat alles wat hij aanraakte in goud zou veranderen. Wat hij eigenlijk wilde, was een onmetelijke rijkdom zodat hij alles kon doen en laten wat hij wilde.
Zoals we uit de sprookjes en verhalen hebben geleerd moeten we heel goed nadenken voor we onze wensen formuleren. Taal maakt echt het verschil! Midas wist natuurlijk precies wat hij wilde, maar hij formuleerde dat niet goed. Eén van de oorzaken zou kunnen zijn dat hij zelf zo helder voor ogen had wat hij wilde, dat hij vergat dat een ander alleen kan afgaan op wat hij zegt, niet op wat hij denkt en voelt. Daarom is het zaak om onze wensen, die we in wetten en verordeningen vastleggen, heel goed te analyseren en te formuleren.

Hoe helpt uw verordening u om te krijgen wat u wilt?

Eerst moet u vaststellen wat u precies wilt. U kunt dit verwerken in uw verordening, door aan te geven wat u precies wilt bereiken met de gemeentelijke regelgeving en welke waarden u daarbij voorop heeft staan. Als u dat duidelijk heeft beschreven kunt u de afzonderlijke rechten, plichten, maatregelen, etc. gaan beschrijven. Altijd met uw waarden en doelstelling in gedachten. Als u dat goed doet, dan krijgt u wat u wilt en niet wat u vraagt.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp