0

De gemeente is nu verantwoordelijk voor het totaalplaatje. Een belangrijk gevolg daarvan is dat gemeenten gaan werken vanuit de geest van de wet, in plaats van de letter van de wet. De gemeente kan en wil nu kolom-overschrijdend werken vanuit effectiviteit in de breedte.

Een nieuwe rol…

Dat is een vaak onderschatte maar verstrekkende verandering. Nu de decentralisaties zijn gerealiseerd, komen zij die nog steeds vanuit de wet redeneren onder grote druk te staan. Die druk wordt ervaren door bijvoorbeeld inkomensspecialisten, beoordelaars en handhavers. Vaak is het zo dat in de frontoffice de wil bestaat om te denken vanuit de mogelijkheden van de klant, terwijl in de backoffice nog steeds wordt geredeneerd vanuit de wet. Om die verandering bij de specialisten te ondersteunen is heeft Stimulansz de Omgekeerde Toets ontwikkeld. Het is een aansprekend instrument dat duidelijk aansluit op een behoefte aan een hanteerbaar instrument.

… nieuwe uitdagingen

Veel gemeenten ervaren de omgekeerde toets dan ook als een uitkomst. Tegelijkertijd merken we dat er veel obstakels zijn binnen de organisaties om de omgekeerde toets ook daadwerkelijk toe te passen. We zullen de bezwaren dan ook serieus moeten nemen en gemeenten zullen praktische veranderingen doorvoeren die de handelingsruimte vergroten.
Een van de belangrijkste obstakels ligt echter in het feit dat medewerkers (en hun managers) vaak belemmerende overtuigingen hebben. Aan het eind van elke training horen we sommige cursisten zeggen: Prima instrument ! Maar….”het kan niet, het mag niet” of zelfs “we willen niet”. Veel van die belemmerende overtuigingen zijn niet praktisch van aard. En toch zullen we er iets mee moeten, want waar belemmeringen worden ervaren komt geen beweging.
Dat begint ook in de gemeente zelf langzaam voelbaar te worden. En men weet heel vaak niet wat men daar mee aan moet.

Het juiste fluitsignaal

Soms lijken de juridische specialisten een afwachtende houding aan te nemen. Zij wachten nog op het juiste fluitsignaal, terwijl het spel al is begonnen. Het lijkt in het veld van het sociaal domein wel eens op de Olympiade die Monty Python in beeld heeft gebracht waarbij de renners verdwaasd alle kanten op lopen behalve naar de finish.

Het gesprek over verschillen in overtuigingen

Binnen de teams moet vooral aandacht komen voor de verschillen in overtuigingen bij individuele professionals. Hoe zit het met jouw overtuigingen?
Wie denkt vanuit regels, heeft een vaste basis. Als je die set aan overtuigingen die de wet vormt loslaat, wat komt daar dan voor in de plaats? Wanneer je dat loslaat ontstaat vanzelf verwarring. Ik wil als adviseur graag een handje helpen om een nieuwe basis te formuleren. En ook een aantal vragen aan de orde te stellen. Zoals. Kijk ik vanuit de wet, of vanuit mijn ethisch besef? Kijk ik waarderend of oordelend? Wanneer ben ik effectief? Waarop baseer ik mijn keuzes?
Het gesprek over dit soort vragen zal de professional helpen om onderbouwde keuzes te kunnen maken die de klant verder helpen.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp