0

Hogere instroom bijstand

Sinds de coronamaatregelen is de instroom in de bijstand bij personen onder de 27 met 55% gegroeid en bij 27-35 jarigen met 58%. Voor de oudere leeftijdsgroepen ligt het groeipercentage tussen de 19 en 32%. De groei per leeftijdsgroep in maart en april is afgezet tegen de gemiddelde instroom in de drie maanden ervoor (december 2019 t/m februari 2020).

Meer mensen onder de 35 jaar in bijstand

De instroom van jongeren in de bijstand is altijd hoger dan bij ouderen, maar de economische tegenwind versterkt dit patroon. Mensen onder de 35 jaar hebben vaker flexibele contracten en geen of weinig ww-rechten opgebouwd. Zodra het weer economisch beter gaat, komen deze mensen ook als eerste weer aan het werk. Voor 55-plussers die in de bijstand raken, is het een stuk lastiger weer terug te keren op de arbeidsmarkt.

Groei landelijk aantal bijstandsuitkeringen

Door de coronamaatregelen en de groeiende instroom in de bijstand, stijgt het aantal bijstandsuitkeringen. CBS rapporteerde op vrijdag 5 juni over de groei van het landelijk aantal bijstandsuitkeringen
.grafiek groei bijstand jongeren

Hogere instroom bijstand: Aanvragen in april verder gestegen

In april waren er meer aanvragen voor een bijstandsuitkering dan in maart; de index van het aantal aanvragen steeg van 156 naar 178. Dat betekent dat het aantal aanvragen in april 78% hoger lag dan in februari. Februari is daarbij een goed ijkpunt omdat het een maand was met een gemiddeld aantal aanvragen.
Grafiek stijging aanvragen bijstand

Achtergrond

De cijfers over instroom zijn gebaseerd op de gegevens van 215 gemeenten die over april 2020 gegevens hebben aangeleverd bij de Benchmark Werk & Inkomen. Zij representeren 74% van het bijstandsbestand. De cijfers over bijstandsaanvragen zijn gebaseerd op de gegevens van 163 gemeenten die complete gegevens hebben aangeleverd over de aanvragen algemene bijstand. Deze gemeenten representeren 57% van het bijstandsbestand. De Benchmark Werk & Inkomen is een samenwerking van Stimulansz, BMC Onderzoek en Divosa.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp