Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Burgerperspectief geborgd met omgekeerde toets

Burgerperspectief geborgd met omgekeerde toets

nationale ombudsman en Evelien Meester

“De omgekeerde toets illustreert hoe het burgerperspectief op een goede manier geborgd kan worden”. Dit zegt de Nationale ombudsman.

Gisteren kreeg de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen het boekje De omgekeerde toets uit handen van Mr. Evelien Meester. Van Zutphen: “De overheid moet maatwerk kunnen bieden. Dit is vooral belangrijk als de letterlijke interpretatie van systemen en wetten niet aansluiten bij concrete situaties van burgers. Als Nationale ombudsman geloof ik dat het burgerperspectief geborgd moet worden in alles wat de overheid doet. Het boekje 'De omgekeerde toets' illustreert goed hoe je dat kunt doen”.

Nieuwe kijk op wet- en regelgeving
Stimulansz introduceert met De omgekeerde toets een geheel nieuwe kijk op wet- en regelgeving (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening). We laten met deze domeinoverstijgende methodiek zien dat integraal werken écht mogelijk is. Het is daarmee het ultieme antwoord op de drie decentralisaties.

10 verhalen
Het boekje bevat 10 verhalen van mensen die in de knel kwamen door een te strikte toepassing van wet- en regelgeving in het sociaal domein. Het boekje is een vervolg op ‘Mogelijk maken wat nodig is’ van de voormalige Transitiecommissie Sociaal Domein. In dat boekje worden de problemen uitvoerig in kaart gebracht. De oplossingen ontbreken echter. Dit casusboekje van Stimulansz geeft 10 bijbehorende oplossingen die laten zien hoe deze mensen door toepassing van de omgekeerde toets geholpen kunnen worden.

Leer-en-doe-boek
Het is een revolutionair leer-en-doe-boek voor gemeenten. Onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in het sociaal domein. Methodiek en bijbehorend stappenplan worden op een heldere en overzichtelijke manier uitgelegd in het boekje. Professionals in het sociaal domein kunnen hiermee direct zelf aan de slag. Deze integrale aanpak is het ‘ei’ van Columbus voor iedereen die met deze problematiek te maken heeft.

Meer weten

www.deomgekeerdetoets.nl

Gratis downloaden

Casusboekje downloaden