Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen

Home

Column Evelien MeesterGedragswetenschap in het sociaal domein

We vragen veel aan de mensen die het op eigen kracht (even) niet redden. Soms te veel! In de praktijk zie ik dat professionals vaak de neiging hebben om zichzelf als maatstaf te nemen. Onbewust denken ze: “Als ik het kan, dan kunnen zij het toch ook?” Een heel herkenbare neiging die ik zelf pas heb afgeleerd nadat ik een paar keer goed met mijn neus op de feiten ben gedrukt. Zo simpel werkt het niet.

Veel te veel informatie
Een weekeditie van de New York Times bevat meer informatie dan de informatie waarmee iemand in de 17e eeuw gedurende zijn hele leven werd geconfronteerd (dit feitje komt uit ‘Gebruik je hersens’ van Jan-Willem van den Brandhof). Een volstrekt nutteloos feitje, behalve dat het wel goed weergeeft hoe hard de ontwikkelingen gaan. En dat roept de vraag op of iedereen in staat is om deze informatie goed op te slaan, te verwerken en zo nodig weer op te roepen. 
Lees verder


Digitale kennisbank
Inzicht sociaal domein

 

Nieuws
24-07
Lokale aanpak van eenzaamheid


Voor iedereen die in zijn gemeente eenzaamheid wil aanpakken, is er nu de handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid. Een handig instrument dat inzicht geeft in de problematiek van eenzaamheid, nut en noodzaak van samenwerking, een stappenplan en tips om lokale samenwerking tot een succes te maken.

24-07
Lage inkomens in Amsterdam betalen minder huur


Amsterdammers die langdurig een laag inkomen en een in verhouding hoge huur hebben, krijgen vanaf 1 augustus van dit jaar korting op hun maandelijkse huur. De gemeente betaalt deze korting tot 2019. Afgesproken is dat daarna de woningcorporaties de lasten van de korting op de huur dragen. Ook wordt het makkelijker gemaakt voor mensen in een relatief grote en dure woning om een wat kleinere en beter betaalbare woning te vinden.

20-07
Privacywet Welzijn


Gemeenten hebben sinds de decentralisaties van 2015 meer verantwoordelijkheden gekregen binnen het sociaal domein, onder andere op het gebied van jeugdhulp en de Wmo 2015. Van sociaal werkers en gemeenten wordt verwacht dat zij inzetten op een integrale samenwerking die de verschillende domeinen overstijgt