0

Het zou kunnen dat de eerste klanten met een huwelijk van na 1-1-2018 zich voor schuldhulpverlening bij u aanmelden. Wat is de invloed van het nieuwe huwelijksvermogensrecht? En hoe maakt u het als gemeente voor de klanten zo makkelijk mogelijk om zich voor schuldhulpverlening aan te melden?

Wat is er nieuw in het huwelijksvermogensrecht?

Mensen die nu trouwen, trouwen automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Heeft een van de partners vóór het huwelijk schulden of vermogen? Dan blijven die van de betreffende partner. Als er tijdens het huwelijk vermogen of schulden ontstaan, is iedere partner daarvoor volledig aansprakelijk. Voorheen was het zo dat de schulden en het vermogen van vóór het huwelijk automatisch werden gedeeld als je in gemeenschap van goederen trouwde. Dit vermogen en deze schulden werden onderdeel van de huwelijksgemeenschap. Wilden partners dat niet, bijvoorbeeld omdat een van de partners ondernemer was, dan moesten zij bij de notaris huwelijkse voorwaarden opstellen. Huwelijkse voorwaarden kunnen nog steeds gemaakt worden. Maar wie dat niet nodig vindt, trouwt automatisch in beperkte gemeenschap van goederen.

Maak het niet te ingewikkeld voor de klant

De aansprakelijkheid voor schulden is voor schuldhulpverlening het belangrijkste aandachtspunt. Schuldhulpverleners moeten namelijk precies weten wie voor welke schuld aansprakelijk is en wie met welk vermogen/inkomen de schuld kan aflossen.
Op het moment van aanmelden voor schuldhulpverlening is er sprake van een gemeenschap van goederen. De aansprakelijkheid voor schulden kan op verschillende manieren verdeeld zijn. In het simpelste geval heeft één van de partners schulden van voor het huwelijk. En in het meest ingewikkelde geval hebben beide partners schulden van voor het huwelijk, en hebben zij tijdens het huwelijk ook schulden gemaakt.
Al is er maar één partner aansprakelijk voor schulden van voor het huwelijk, dan betekent dit alsnog dat de inkomensgegevens en zorgpolis van de andere partner noodzakelijk zijn. Bij de aanmelding voor schuldhulpverlening is namelijk een volledig beeld van de financiële situatie van beide partners nodig is. Alleen dan kun je de afloscapaciteit berekenen. Want hoe dan ook, (een deel van) de gezamenlijke afloscapaciteit zal gebruikt worden om de schulden af te lossen. Tenslotte treft een minnelijk traject voor één partner met schulden toch voor 50% het gezamenlijke vermogen.
Eén gezamenlijke aanmelding voor gehuwden is daarom het overzichtelijkst voor de klanten én de schuldhulpverlener. In de gezamenlijke aanvraag kunnen dan eventueel meerdere schuldenlijsten zitten: één voor de schulden van partner A van vóór het huwelijk, een andere voor schulden van partner B van vóór het huwelijk en een eventuele gezamenlijke schuldenlijst. De aanmeldprocedure is voor de klanten al ingewikkeld genoeg.

Actualiteitenmiddag Schuldhulpverlening

De aanmelding voor schuldhulpverlening is slechts één onderdeel dat door het nieuwe huwelijksvermogensrecht onder de loep moet worden genomen. Bent u benieuwd wat er nog meer kan veranderen door het nieuwe huwelijksvermogensrecht, bijvoorbeeld bij het uitrekenen van het vrij te laten bedrag? Kom dan naar de Actualiteitenmiddag Schuldhulpverlening op dinsdag 12 maart 2019. U bent van harte welkom. Voor meer informatie of gelijk aanmelden, klik hier.
Hebt u ook een vraag voor de helpdesk? Stel deze dan gerust aan ons! Mail uw vraag naar helpdesksdv@stimulansz.nl.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp