0

Waarom is een aanpassing noodzakelijk?

De deurwaarder die een schuld wil innen, stuurt in eerste instantie verschillende aanmaningen naar de schuldenaar. Als de schuldenaar hier niet op reageert, of onvoldoende betaalt, kan de deurwaarder – na toestemming van de rechter – besluiten beslag te leggen. Dat kan op inkomsten, banktegoeden, inboedel en de eigen woning.
Het grote probleem met loonbeslag is dat de schuldenaar zelf inzage moet geven in inkomsten en uitgaven voor huur en zorgverzekering. Dit gebeurt vaak niet, en dat leidt in het merendeel van de gevallen tot een te lage beslagvrije voet. “De beslagwetgeving is in de jaren 90 ingevoerd,” vertelt Paul Otter, gerechtsdeurwaarder bij Syncasso. ” De financiële situatie van mensen is in de loop van de jaren veel complexer geworden. Zo is het ziektekostensysteem veranderd, zijn er nu verschillende toeslagen, er zijn meer zzp’ers en mensen met meerdere banen. Het is onmogelijk geworden om een goede beslagvrije voet vast te stellen zonder medewerking van de schuldenaar.”

Beslaglegging is geen oplossing voor schulden

Reageert de schuldenaar niet op verzoeken om informatie om de beslagvrije voet te berekenen? Dan mag de deurwaarder/overheidsinstelling de minimale beslagvrije voet hanteren. Voor een alleenstaande is dit in 2019 € 876,84. Dat houdt de schuldenaar dus nu maandelijks over van zijn inkomen als hij niet uit zichzelf aangeeft wat zijn vaste lasten precies zijn. De huidige berekening van de beslagvrije voet houdt ook geen rekening met huur in de vrije sector en kinderopvang. Schuldenaren die gebruikmaken van kinderopvang of een hoge huur betalen, komen hoe dan ook in de problemen. Ook als ze wel netjes alle gegevens over inkomsten en uitgaven doorgeven aan de deurwaarder/ overheidsinstelling.

Nieuw beslagrecht

Niet zo gek dus, dat dit systeem leidt tot alleen maar meer schulden. Deurwaarders, sociaal raadslieden en schuldhulpverleningsorganisatie NVVK hebben daarom aan de bel getrokken om hier verandering in aan te brengen. In 2017 al hebben beide Kamers met hoge prioriteit ingestemd met een andere berekening van de beslagvrije voet. In de nieuwe Beslagwet wordt de hoogte van het loonbeslag aan de hand van enkele gegevens vastgesteld. Bovendien is het dan niet meer nodig deze gegevens van de schuldenaar te vragen. Gegevens over het inkomen kunnen deurwaarders met een vonnis van de rechtbank opvragen bij UWV en voor gegevens over toeslagen en belastingteruggaven kunnen zij terecht bij de Belastingdienst. Daarnaast is de hoogte van de beslagvrije voet wat realistischer geworden, een alleenstaande met inkomen en geen recht op toeslagen zal een beslagvrije voet hebben van € 1.533,30 (gebaseerd op de normen van 2019).

Een tussenoplossing

In 2019 zou deze methode ingevoerd moeten zijn, maar dit is dus nu met 2 jaar uitgesteld. De nood is echter hoog, dat weten deurwaarders én de politiek. Wat kan er in de tussentijd worden verbeterd?
Eigenhandig de nieuwe methode toepassen is niet mogelijk. “Als deurwaarder oefenen we een staatstaak uit,” zegt Paul Otter. “Door beslag te leggen maken we [met toestemming van de rechter] inbreuk op iemands eigendomsrecht. Daarvoor moeten we ons aan de geldende wettelijke regels houden.”
Als voor iedereen schuldenaanpak echt prioriteit nummer één is, zou het een mooie tussenoplossing zijn om schuldenaren een echte kans te geven de beslagvrije voet goed te laten toepassen. Als gemeente kunt u in de gevallen dat u zelf schuldeiser bent:

  • helder communiceren over het voornemen om beslag te leggen;
  • duidelijk aangeven wat schuldenaren moeten inleveren in geval van bijstelling van de beslagvrije voet;
  • dit ook met terugwerkende kracht herstellen.

Een andere oplossing is om, als er door een schuldeiser beslag wordt gelegd op de PW-uitkering, de klant gelijk te verwijzen naar sociaal raadslieden om de beslagvrije voet direct goed te laten narekenen. Zo zijn er onder de huidige wetgeving nog wel mogelijkheden om het kwalijke effect van een beslaglegging op het inkomen te verzachten.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp