0

Sneller inburgeren met hulp van speciale consulent

In het plan van aanpak ‘Laat integratie van statushouders werken! heeft de gemeente Hardenberg vastgelegd hoe ze invulling geeft aan het nieuwe inburgeringsstelsel. Zo wordt er een speciale consulent statushouders aangesteld.
Daarnaast blijft de gemeente ook actief in het begeleiden van de statushouders die al langer in de gemeente wonen. “Ik ben er van overtuigd, dat meedoen in de samenleving en het hebben van werk, helpen bij het integreren”, vertelt wethouder Gitta Luiten.
“De gemeente was al gestart met projecten om onze statushouders zo snel en goed mogelijk Nederlands te laten leren en werkervaring op te laten doen. De nieuwe wet biedt ons nog meer mogelijkheden om de statushouders vanaf dag één dat zij hier komen wonen te begeleiden.”

Lopende projecten voor statushouders

Zo startte de gemeente vorig jaar samen met de gemeente Coevorden het project ‘Ik Start.nl’. Daarin gaan statushouders aan het werk bij Moderna. Verder krijgen ze op de werklocatie ook inburgeringsles van het Alfa college.
Met Larcom startte de gemeente begin dit jaar een project om statushouders die het inburgeringstraject al hebben afgerond, te begeleiden naar werk met extra taallessen en het opdoen van werkervaring. Tenslotte geeft de gemeente vrouwelijke statushouders de mogelijkheid om zelfredzaam te worden en zelfstandig deel uit te maken van de samenleving en de arbeidsmarkt, om de participatie van allochtone vrouwen te vergroten.

Persoonlijk Integratie Plan

Belangrijk onderdeel van het inburgeren is het zogenaamde PIP (Persoonlijk Integratie Plan). Hierin staan concrete afspraken met elke statushouder over het inburgeringstraject dat het best past bij zijn of haar opleiding en vaardigheden.
Voorheen konden statushouders zelf bepalen waar zij hun inburgerings- en taallessen gingen volgen. In de nieuwe wet gaat de gemeente deze leertrajecten inkopen bij lokale aanbieders. Zo zijn statushouders verzekerd van kwalitatief goed onderwijs.

Regierol voor de gemeente

Het belangrijkste aan de nieuwe wet is dus dat de gemeente een regierol krijgt in de inburgering van de statushouders. Dit is een uitbreiding van de taken en de gemeente krijgt hiervoor geld van het Rijk.
Dit bericht is eerder gepubliceerd op de website van de gemeente Hardenberg.

Wilt u meer inzicht in de nieuwe Wet inburgering 2021?

Dat kan met onze kennisbank Inzicht Sociaal Domein

Geselecteerd op basis van dit onderwerp