Maatwerk en snelheid

In het nieuwe inburgeringsstelsel zorgen gemeenten ervoor dat nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan. Meedoen is de beste weg naar een succesvolle inburgering. Daarbij staan maatwerk en snelheid centraal.

Themapagina Stimulansz over nieuwe Wet inburgering 2021

Onze redactie heeft voor u een themapagina gemaakt over de nieuwe Wet inburgering 2021. Op deze themapagina vindt u informatie over het nieuwe inburgeringsstelsel. Van brede intake, PIP, voortgangsgesprekken tot het financieel ontzorgen van statushouders.

Wetsvoorstel na mei reces bekend

Het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet inburgering 2021 ligt nu voor advies bij de Raad van State. Na ontvangst en verwerking van het advies wordt het wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer, naar verwachting na het mei reces.

Overgangsrecht

Het nieuwe inburgeringsstelsel geldt voor nieuwkomers die vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering 2021 een inburgeringsplicht hebben. Inburgeraars van voor deze datum vallen onder het oude stelsel van de Wet inburgering 2013.

Ondersteuning aan gemeenten

Wilt u meer weten over de nieuwe Wet inburgering 2021? Heeft u hulp nodig bij de taken die u krijgt in het kader van deze wet? Stimulansz ondersteunt gemeenten met de volgende producten en diensten bij de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering 2021:

  1. Benchmark Statushouders
  2. Kennisbank Inzicht Inburgering
  3. Training effectieve ondersteuning van statushouders

 

Geselecteerd op basis van dit onderwerp

Deel deze pagina