0

Integraal werken

Sinds de decentralisatie per 1 januari 2015 moeten gemeenten integraal werken en de vraag van de inwoner centraal stellen. Maar lang niet alle gemeenten hebben dat al goed op orde. Stimulansz-adviseur Frans Kuiper: “Veel gemeenten zijn nog niet integraal georganiseerd. Aan de voorkant is het vaak wel op orde, via de wijkteams. Maar zij hebben meestal minder kennis over de Participatiewet en uitkeringen. In de backoffice is vrijwel geen gemeente op dit moment al integraal georganiseerd.

Kwestie van werkwijze, kennis en ruimte

Gemeenten hebben het dus nog niet onder controle, stelt Frans. “Dat heeft deels te maken met de werkwijze en deels met de kennis van professionals. En met de ruimte die zij krijgen om zaken aan te pakken. Want misschien onderkent u als professional wel dat dat ene gezin andere hulp nodig heeft, maar als je nog een paar aanvragen hebt liggen, dan krijgen die vaak voorrang. Dat is namelijk je primaire taak.

Bovendien wordt van veel professionals nog helemaal niet verwacht dat ze integraal werken. “De meesten hebben één taak: een uitkering of voorziening goed verstrekken. Het is belangrijk dat ze die taak goed uitvoeren. Ze worden daarop ook beoordeeld.  Veel professionals hebben daardoor weinig zicht op andere mogelijkheden voor de inwoner. Terwijl er vaak meer mogelijk is dan gedacht.”

Gemeente, maak integraal werken mogelijk

Het is dus best een hele uitdaging, want eigenlijk hebt u als gemeente schapen met vijf poten nodig. Wat te doen als gemeente? Frans: “Breng in elk geval de mensen bijeen die samen alle knowhow hebben. Dat is vooral belangrijk om goede ondersteuning te kunnen bieden aan de kleine groep van inwoners die op meerdere vlakken ondersteuning nodig heeft. Juist rondom hen moet beter worden samengewerkt. Er zijn nog altijd gezinnen met meer dan tien hulpverleners.”

De basis: kijk breed

Breed kijken, dát is belangrijk. Zeker ook als voor u als beleidsadviseur sociaal domein. Dat zit ‘m volgens Frans Kuiper deels in kennis en vaardigheden en deels zit het in de persoon als instrument tot succes. “Ken je de wetten? Weet je wie daarmee bezig zijn? En wat zijn daar de problematiek, de opgave en de financiële mogelijkheden? Aan al deze aspecten – kennis, vaardigheden en visie – besteedt Stimulansz aandacht in de 6-daagse training ‘Beleidsadviseur Sociaal Domein’.

Bouw aan een netwerk

Het advies dat Frans Kuiper graag meegeeft aan beleidsadviseurs: ga achter dat bureau vandaan. “Als het effect van beleid voor de inwoner centraal moet staan, dan moet u weten wat er speelt. Bent u bezig met armoedebeleid, dan moet u bij de voedselbank zijn geweest. De mensen kennen. En van hen hebben gehoord wat er speelt en wat zij nodig hebben. Anders blijft het niet-doorleefde kennis. Bouw dus een netwerk op. Want als u de organisaties en de mensen kent, gaan zij uw deskundigheid vertrouwen en creëert u draagvlak. Dat geldt ook voor het betrekken van inwoners bij beleid. Ik vind dat beleidsadviseurs nog te veel binnen zitten en worden meegezogen in het ambtelijke proces.”

Heb kennis van geldstromen

Vaak blijkt op adviesniveau de kennis over geldstromen te beperkt, signaleert Frans. “Terwijl het juist heel belangrijk is dat de beleidsadviseur kennis heeft van de sturingsmogelijkheden. Stel dat je minder geld wilt uitgeven aan de Participatiewet. Richt ik me dan op het terugdringen van het aantal cliënten of op het terugdringen van de kosten per cliënt door hem of haar te laten werken naar vermogen. En stel dat je een budgetoverschrijding hebt, hoe krijgen we daar het beste grip op?”

Opleiding ‘beleidsadviseur sociaal domein’

Wilt u als beleidsadviseur graag leren hoe u die integrale blik krijgt? Hoe u een netwerk opbouwt? En hoe u in de juiste positie komt om uw rol met vertrouwen te vervullen? Schrijf u dan in voor de 6-daagse opleiding ‘beleidsadviseur sociaal domein’. Na deze complete opleiding heeft u de kennis en vaardigheden om een beleidsvoorstel te maken waarmee uw gemeente haar ambities kan realiseren.

Meer over de opleiding ‘beleidsadviseur sociaal domein’

Neem nu contact op met

Frans Kuiper

Adviseur en trainer Participatiewet en expert arbeidsmarktbeleid.

06 83 17 17 87