0
Privacy en informatieveiligheid

“Eind januari heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een ‘Regelhulp AVG’ online gezet. Daarmee kunnen organisaties in 10 stappen in beeld krijgen waar ze aan moeten werken om goed voorbereid te zijn voor de AVG.
De tool is bedoeld voor verwerkingsverantwoordelijken; dus bedrijven, overheidsinstanties, stichtingen en kleine zelfstandigen. Voor de CISO en FG in uw gemeentelijke organisatie is de inhoud (als het goed is) gesneden koek, maar voor bedrijven en vooral stichtingen en kleine zelfstandigen in uw gemeenten waarschijnlijk niet. Een mooie link om met deze partijen te delen, als u bijvoorbeeld vragen hierover krijgt.
Let op: de regelhulp biedt u een globaal beeld waar u aan moet werken om aan de AVG te voldoen. Hoe u dat concreet gaat doen, daar biedt de tool geen antwoord op.

Heeft u hulp nodig bij het implementeren van de AVG in uw organisatie?

Geselecteerd op basis van dit onderwerp