0

Klinkt allemaal simpel en dat is het feitelijk ook. Maar hoe kan het dan dat er tuintjes zijn waar weliswaar van alles groeit, maar niet hetgeen dat had moeten groeien? Wat is er misgegaan? En wat heeft dit te maken met kwaliteit en met interne controle (IC)? Nou, meer dan u denkt. Want net als bij tuinieren hebt u ook bij IC te maken met een aantal voorwaarden voor succes:

Normenkader

Welke wetgeving, welk beleid, welke procedures en welke richtlijnen zijn er van toepassing? Met andere woorden: wat zijn de uitgangspunten? Wat wilt u eigenlijk verbouwen en welke eisen moet u dan stellen?

Risicoanalyse

Welke financiële en niet-financiële risico’s zijn er. Hoe groot is de kans dat er zaken fout gaan en wat is de impact daar vervolgens van? Een tuinder kan te weinig tijd hebben, ziektes kunnen planten aantasten, het stuk grond is misschien te groot, er is te (on)diep gezaaid of te vroeg of juist te laat. Vertaald naar uw organisatie: er kan sprake zijn van werkdruk, van onderbezetting, ziekte of van onvoldoende kennis van de materie.

Beheersing

Hoe wordt de kwaliteit geborgd? Hoe zorg je ervoor dat je de doelen bereikt? Welke passende (beheers)maatregelen moet je nemen om te zorgen voor een goede oogst? Denk aan deskundigheidsbevordering, goede richtlijnen, een duidelijk en Inzichtelijk handboek. Ook moet u natuurlijk wel iets weten van de tijdstippen om te zaaien en te planten en van de verdere verzorging.

Evaluatie

Voor het lerende effect is het van belang om terug te kijken. Wat is er (niet) goed gegaan, wat is de reden, wat moet anders om een volgende keer een betere oogst of een oogst van mooiere kwaliteit te krijgen?
Gezonde voeding is wat waard. Dat geldt ook voor gezonde organisaties waarin zaken soepel lopen, waar efficiënt en effectief wordt gewerkt en waar mensen werken met hart voor de zaak.
Ik nodig u graag uit om te zaaien, te oogsten en een vorkje te prikken tijdens de training ‘Interne Controle en kwaliteitszorg’. Zo leren wij van elkaar.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp