0

Sterk is directeur van MEE NL en schreef het voorwoord voor deze publicatie. Dit tweede casusboekje in de serie over de omgekeerde toets gaat over jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar met meervoudige problemen. Hulpverleners schieten daarbij vaak tekort omdat ze oplopen tegen wettelijke kaders die met elkaar in tegenspraak lijken te zijn. Het gevolg is dat jongeren tussen wal en schip raken. De nieuwe integrale aanpak met de omgekeerde toets stelt de jongere centraal. Het is volgens Mirjam Sterk een ‘uitwerking van gekanteld denken; een manier van denken die geworteld moet raken in het sociaal domein’.

Schrijnende verhalen

Het casusboekje van Stimulansz bevat 10 verhalen van jongeren met problemen die zich uitstrekken over de domeinen van de Wmo, jeugdhulp, schuldhulp, werk, inkomen, wonen en onderwijs. De problemen zijn vaak schrijnend. Neem het verhaal van Lisa en Peter, twee scholieren van 17 jaar. Als ze 18 jaar worden raakt hun alleenstaande moeder, die in de bijstand zit, een deel van haar toeslagen kwijt. Het gezin komt hierdoor in de financiële problemen. De sociale dienst raadt Lisa en Peter aan om een bijstandsuitkering aan te vragen en actief op zoek naar werk te gaan om het inkomen van hun moeder aan te vullen. Jongeren in de bijstand? Er moet een betere manier zijn. De omgekeerde toets bewijst dat die er inderdaad is. Elke casus biedt een oplossing op basis van deze aanpak, waardoor de jongere de draad weer kan oppakken en kan werken aan zijn toekomst. Mirjam Sterk houdt in haar voorwoord dan ook een warm pleidooi voor de toets. ‘Consulenten staan te vaak met lege handen als wetten te strikt worden toegepast’, aldus Sterk. Zij stelt dat de vraag niet moet zijn wat de beschikbare middelen zijn, maar wat er in een specifieke situatie nodig is. De omgekeerde toets komt tegemoet aan deze vraag.

Het effect voorop

Het principe van de omgekeerde toets is feitelijk eenvoudig. Het begint met kijken wat nodig is en of dat past binnen de grondwaarden van de wet. Daarbij worden de mogelijke effecten van een besluit in de volle breedte meegewogen. Pas als dat helder is, komt de juridische toets, waarbij de wetsartikelen worden gezien als instrumenten om de grondwaarden van de wet te realiseren. Dat is waarom het ‘omgekeerde toets’ heet. De stap die altijd als eerste kwam, komt nu als laatste. Zo is maatwerk mogelijk zonder dat het tot willekeur leidt. Het is toetsbaar in bezwaar en beroep en voor de accountant. En volledig in lijn met de bedoeling van de wetgever. Bovendien wordt zo helder dat de grondwaarden van de verschillende wetten binnen het sociaal domein gelijk zijn. Dat maakt integraal werken veel eenvoudiger.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp