Duidelijk beeld uitvoering Wmo

Speciaal voor hen organiseert Stimulansz in de week voorafgaand aan de training Omgekeerd handhaven in het sociaal domein tevens een cursusdag Kennismaking met de Wmo voor toezichthouders. Deze vindt plaats op 5 september 2018, eveneens in Utrecht.

Op deze dag wordt aan de hand van wetgeving en veel concrete praktijkvoorbeelden een duidelijk beeld geschetst van de uitvoering van de Wmo 2015.

Wmo is anders dan Participatiewet

Veel zaken zijn daarin heel anders dan we die kennen uit de Participatiewet. Het gaat om een andere doelgroep, een eigen beoordelingskader, veel verschillende soorten voorzieningen en verschillende verstrekkingsvormen. Daarnaast zijn er heel andere partijen die een rol spelen in de Wmo-uitvoering. De verschillende relaties van die partijen met gemeenten bepalen in hoge mate de frauderisico’s en de handhavingsmogelijkheden.

Reden genoeg om al die zaken eens overzichtelijk op een rij te zetten. De nadruk ligt daarbij uiteraard op zaken die voor toezichthouders van belang zijn, zoals fraude-risico’s, mogelijkheden voor preventie en verbetering van uitvoeringsprocessen en aandachtspunten voor (met name) bestuursrechtelijke handhaving.

Beginnende en ervaren collega’s

De training is in eerste instantie bedoeld voor beginnende (rechtmatigheids-)toezichthouders Wmo. Daarnaast is hij ook geschikt voor hun wat meer ervaren collega’s, die hun kennis over de Wmo willen bijspijkeren of opfrissen.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp

Deel deze pagina