Een kijkje in de keuken van de redactiecommissie

hero afbeelding Een kijkje in de keuken van de redactiecommissie

We bespreken tijdens de eerste bijeenkomst de volgende punten:

  • Wat zijn de grote ontwikkelingen gemeentebreed en voor ieders domein? Wat zijn de doelen op de verschillende domeinen?
  • Welke wijzigingen in wet- en regelgeving zijn van invloed op de kwaliteitscontrole?
  • Welke aanbevelingen zijn er gedaan door de Nationale Ombudsman, Inspectie, SCP etc.?

Op basis van bovenstaande vragen zetten we hier de grote lijnen uit voor de verdere ontwikkeling van de normensets. Is de opzet van de normensets nog van toepassing op deze tijd en de doelen die nu worden gesteld? Is de volgorde logisch en stellen we de juiste vragen? Zijn ze nog eenduidig? Zijn ze gedetailleerd genoeg maar niet te gedetailleerd? Passen ze bij de huidige werkwijze in gemeenten? Welke nieuwe themacontroles moeten we ontwikkelen en welke kunnen we laten vervallen?

Als we de grote lijnen hebben uitgezet, dan gaan we aan de slag met de details. We verdelen de normensets en iedereen verwerkt de nieuwe inzichten in deze normensets. Vervolgens verzamelen we alle normensets en kijken daar nogmaals naar met een ‘procesbril’. Is het proces echt logisch? We doen ook nog een laatste check op de eenduidigheid. Pas als we helemaal tevreden zijn zetten we de normensets in KiC en dan kunt u ermee aan de slag! Heeft u hier feedback op? Heel graag, alleen zo kunnen we dit nog beter laten aansluiten bij uw wensen.

Anderen bekeken ook