0

De hoogte van de boete moet zodanig worden vastgesteld dat een betrokkene deze binnen een redelijke termijn kan betalen. Een maximale termijn van 2 jaar is het uitgangspunt, afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het volledige bedrag van het inkomen boven de beslagvrije voet volledig beschikbaar is voor het betalen van de boete. Ook eventueel beschikbaar vermogen moet worden gebruikt voor het betalen van de boete.
Een bestuursorgaan moet, indien het een bestuurlijke boete oplegt en daarbij rekening houdt met de draagkracht, kijken naar de financiële positie van de betrokkene ten tijde van het besluit tot opleggen van de boete. Als de rechter vervolgens een oordeel moet geven over de hoogte van de boete, dan dient deze de financiële omstandigheden van de betrokkene te beoordelen op dat moment. Uit de rechtspraak volgt dat het op de weg van de betrokkene ligt om inzicht te geven in zijn financiële draagkracht (o.a. ECLI:NL:CRVB:2016:9 in rechtsoverweging 4.9). Nu een jaar later, lijkt dit laatste uitgangspunt echter weer te worden losgelaten.
In ECLI:NL:CRVB:2017:292 voert de betrokkene ter zitting aan dat zijn draagkracht nihil is, maar heeft hij geen gegevens overgelegd om dit te onderbouwen. Het is het college niet bekend of de betrokkene inkomsten heeft.
De Raad gaat vervolgens voor de vaststelling van de financiële draagkracht van de betrokkene uit van een inkomen op bijstandsniveau naar de norm van een alleenstaande. Dit is opmerkelijk aangezien er in dezelfde uitspraak wordt geoordeeld dat er sprake is (geweest) van bedrijfsmatige activiteiten, waardoor het inkomen van de betrokkene dus veel hoger kan liggen dan de bijstandsnorm. In dit geval zou het niet overleggen van gegevens door de betrokkene met betrekking tot de financiële draagkracht dus in het voordeel kunnen uitwerken van de betrokkene. De boete wordt immers lager vastgesteld wanneer er wordt uitgegaan van een inkomen op bijstandsniveau dan wanneer er sprake is van een hoger inkomen.
Het lijkt er dus op dat het niet overleggen van gegevens kan leiden tot een lagere boete. Zou dit de bedoeling zijn?

Zoekt u de laatste kennis en inzichten over bezwaar en beroep?

Geselecteerd op basis van dit onderwerp