Lichtpuntjes in de schuldenproblematiek

hero afbeelding Lichtpuntjes in de schuldenproblematiek
28 januari 2020

Maar ik heb me bij de kladden gegrepen. Met moedeloosheid en weeklagen bereiken we nooit een oplossing. En er zijn zeker lichtpuntjes. Hieronder 3 initiatieven en daden die de schuldenproblematiek verkleinen.

Lichtpuntje 1: Kwijtschelden van schulden

Ruim 1.400 Arnhemmers zijn sinds 1 januari 2020 van hun schuld bij de gemeente af.
Arnhem scheldt voor mensen die 36 maanden lang hun best hebben gedaan om hun schuld af te lossen het nog openstaande bedrag kwijt. De regeling, die deel uitmaakt van nieuw beleid, kost de gemeente in totaal 2,5 miljoen euro. Arnhem wil niet langer dat inwoners met schulden nog meer problemen krijgen door het invorderingsbeleid van de gemeente.
De kwijtschelding is slechts één van de maatregelen die vanaf 1 januari 2020 in de gemeente Arnhem gelden. Bij invordering op de bijstandsuitkering wordt de beslagvrije voet verhoogd naar 95%. Daarnaast bedragen incassokosten voortaan € 75, terwijl dit bedrag eerder kon oplopen tot € 700. Verder zal Arnhem géén wettelijke rente berekenen over de schulden van inwoners die langdurig een vordering hebben openstaan.
Het kwijtschelden van schulden na een termijn van 3 jaar gebeurt ook in enkele andere steden, zoals in Amsterdam, Amersfoort, Rotterdam en Zwolle.

Lichtpuntje 2: Schuldenloket

Rechtbank Limburg start op 1 januari 2020 met Schuldenloket.
Er is een grote groep mensen die zich moeilijk staande kan houden in de vaak ingewikkelde samenleving. Zij krijgen te maken met een opeenstapeling van problemen (met geld, met de overheid, met relaties). De rechtbank ziet deze mensen terug in vrijwel alle soorten juridische procedures die bij de rechtbank worden gevoerd. Voor deze groep, waarbij vaak sprake is van meervoudige problematiek, vormen schulden vrijwel altijd een overheersend probleem. Nu worden die schulden soms alleen maar groter door beslissingen van rechters. Het Schuldenloket wil daar verandering in brengen. Medewerkers van dat loket zullen vooral de schuldenaars de weg wijzen. Ze maken bijvoorbeeld een afspraak bij de schuldhulpverlening van de gemeente, wettelijk gezien het eerste aanspreekpunt bij geldproblemen. Alle Limburgse gemeenten doen mee met de proef van de rechtbank.
Met het Schuldenloket sluit de rechtbank zich aan bij een lange lijst organisaties die zich bezighouden met schulden. Is dat een taak voor de rechtbank? “Het is niet zo dat rechters mensen zelf gaan helpen met het oplossen van schulden”, zegt een woordvoerder. “We gaan mensen laagdrempelig in contact brengen met hun eigen gemeentelijke schuldhulpverlening. Dat zien wij als een maatschappelijke taak.”
De drempel om hulp te vragen is nu vaak nog te hoog, denkt de rechtbank. Het systeem gaat uit van grote zelfredzaamheid en dat is niet realistisch voor een groep burgers die zich moeilijk staande kan houden in een ingewikkelde samenleving. Bovendien zien rechters sommige mensen met schulden eerder dan gemeenten, zegt de rechtbankwoordvoerder. Volgens cijfers van het ministerie van sociale zaken hebben zo’n 1,4 miljoen huishoudens in Nederland problemen om rekeningen te betalen. Het overgrote deel daarvan is niet bekend bij de officiële hulpinstanties.

Lichtpuntje 3: Jongeren schuldenvrije start

In Amsterdam begint in februari 2020 het project ‘Jongeren schuldenvrije start’. Een coach maakt samen met de betreffende jongere een plan op maat voor het vinden van een baan of opleiding. Vervolgens onderhandelt de gemeentelijke Kredietbank met de schuldeisers over de schuldenlast en koopt de bank de schulden van de jongere af. Dan blijft er een lening over ter hoogte van het bedrag waarmee de schuld is afgekocht. Hierdoor houdt de jongere één schuldeiser over en dat schept volgens de wethouder veel rust.
Een hoopgevend begin van het jaar. Dat er nog heel veel lichtpuntjes mogen volgen. Kent u goede voorbeelden van gemeenten die op een vernieuwende manier aan het oplossen van de schuldenproblematiek werken? Stuur uw voorbeelden naar corinne.berhitu@stimulansz.nl.

Anderen bekeken ook