0

Loonkostensubsidie en veranderen van baan

Bij de helpdesk van Stimulansz komen wekelijks veel vragen binnen van beleidsinhoudelijke of juridische aard. Deze week geeft Frans Kuiper, expert in arbeidsmarktregelingen, antwoord op een vraag over loonkostensubsidie (LKS) en het veranderen van baan.

Vraag

Als iemand met  LKS aan het werk is via de Wet banenafspraak en hij verandert van baan, vervalt dan de  LKS?

Antwoord

Er zijn 2 zaken van belang:

  1. Het Besluit van 20 december 2017 tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met verlenging van de geldigheidsduur van de registratie van arbeidsbeperkten in de doelgroepregistratie ten behoeve van de banenafspraak en de quotumheffing. Hierin wordt geregeld dat tot eind 2026 de T+2-regel wordt losgelaten. Dus staat iemand in het doelgroepregister, dan blijft hij er in staan en tot de doelgroep van de Wet Banenafspraak behoren.
  2. Art 10d lid 8 van de Participatiewet. De gemeente kan in dit geval niet beslissen dat iemand niet tot de doelgroep LKS behoort. De gemeente verstrekt immers tot dat moment LKS aan die persoon. Het is nooit de bedoeling van de wetgever geweest dat mensen zich niet kunnen of mogen ontwikkelen. Wel moet in de nieuwe baan de loonwaarde opnieuw worden vastgesteld en de LKS eventueel aangepast of beëindigd.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp