0

De werkgever heeft een doelgroepverklaring nodig om voor een werknemer in aanmerking te komen voor dit loonkostenvoordeel. De gemeente moet deze verstrekken als de werknemer voor de dienstbetrekking een bijstandsuitkering ontving.

Ondersteuning Stimulansz

Om gemeenten te faciliteren bij het afgeven van een doelgroepverklaring heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan Stimulansz de opdracht gegeven de volgende producten te ontwikkelen:

  • een infographic met daarop het werkproces;
  • een aanvraagformulier doelgroepverklaring;
  • een model doelgroepverklaring (beschikking);
  • modelteksten voor een publieksfolder of bijlage bij de doelgroepverklaring.

Wilt u burgers informeren in klare taal?

Geselecteerd op basis van dit onderwerp