0

Of past het in de onderscheidingsdrang van politieke partijen in verkiezingstijd en is de bijstand dan een eenvoudig slachtoffer? Terugkijkend op de afgelopen 40 jaar duurt het resultaat van een gemiddelde verbouwing voordat weer aan een nieuwe wetswijziging wordt begonnen minder dan 10 jaar. Hier gaat een traject van een jaar of  3 aan vooraf vol met discussie. Dus we kunnen ons nu maar beter voorbereiden.

Het gaat overal anders

Misschien is wel een van de grote angsten van Den Haag dat ze de grip op de Participatiewet kwijtraken. Er gebeurt namelijk van alles in het land en overal doen ze het net weer even anders. De tegenprestatie wil maar niet van de grond komen en het beschut werk is na ruim 4 jaar nog steeds niet vol op stoom. Over de Wet Taaleis durf ik het niet eens te hebben. Naast alle bezuinigingsdoelstellingen,  is het idee achter de decentralisatie dat gemeenten dichter bij de burger komen te staan en daardoor in staat zijn meer maatwerk te leveren. Met de introductie van de omgekeerde toets hebben wij aan het maatwerk ook bruikbare handvatten toegevoegd waar op steeds meer plekken invulling aan wordt gegeven. Het zou jammer zijn als de Participatiewet aan het succes van die verscheidenheid ten onder zou gaan. We hebben dat eerder gezien bij onder andere de kinderopvang en bij de zonnepanelen, waar een te gretig gebruik door het Rijk werd afgestraft met  versobering van de regelingen.

Maar hoe gaat het dan?

Alvorens direct een oordeel te hebben over wat anders moet, zou het goed zijn eens te kijken naar wat er nu daadwerkelijk in het land gebeurt om zo een beeld te krijgen van de sterk gewijzigde uitvoering. Wat zijn de ervaringen van een gemeente die besloten heeft het SW-bedrijf volledig op te heffen en alles in eigen beheer uit te voeren? Wat zijn de ervaringen van een gemeente die juist het tegendeel heeft gedaan en alles binnen 1 bedrijf heeft ondergebracht? En hoe organiseren we het beschut werk? Zo weten we al welke gemeenten veel plekken hebben gecreëerd.  Doen die wat anders dan anderen?

Platform Participatie en werk

Het platform is al jaren de plek waar de  praktijk een stem krijgt. Wat is het verhaal achter de cijfers? Wat is de achtergrond van bepaalde keuzes en hoe pakken die keuzes uit? Op 17 april 2019 zullen vertegenwoordigers van een aantal gemeenten en van Cedris  u op de hoogte brengen van de verschillende manieren waarop gemeenten de Participatiewet uitvoeren.  U krijgt uiteengezet hoe u van beschut werk een succes kunt maken. U krijgt te horen wat wel werkt en wat niet. En u krijgt te horen waarom de ene gemeente denkt meer succes te hebben om de re-integratie volledig in eigen beheer te organiseren, en de andere gemeente juist kiest voor het tegendeel. Het platform heeft geen ander belang dan het belang van de uitkeringsgerechtigden. We helpen samen de praktijk vooruit.
Loopt de Participatiewet op haar laatste benen? Die vraag is voor de politiek. Elke wet vraagt om goede dienstverlening richting de burger. Die dienstverlening is vaak niet geholpen met proefballonnen. Maar dat weet u natuurlijk allang!

Geselecteerd op basis van dit onderwerp