0

Verschil mag er zijn

Wat kon mijn toegevoegde waarde zijn? Ook de ombudsman, directie, wethouder, afdeling integriteit én de advocaat hadden pogingen gedaan om het maatwerkteam te helpen bij een besluit. Ik besloot om de verschillen als uitgangspunt te nemen met de stappen van de omgekeerde toets.
Om te beginnen wilde ik consensus hebben over de bedoeling van de ondersteuning aan de klant. Hier kwamen we wel uit. Vervolgens liepen de emoties snel hoog op want  de argumenten voor en tegen kwamen aan bod.
De wet en de bedoeling stonden lijnrecht tegenover elkaar in de personen van de juridisch specialist en de hulpverlener. Ze verweten elkaar dat ze zich niet aan de ambtseed hielden. De standpunten lagen wéér op tafel. En de partijen waren het wéér niet met elkaar eens.

Wat maakte het verschil?

In dit gesprek hield ik vast aan mijn intentie: we hoeven het niet eens te worden over de onderliggende waarden! Het principiële verschil lossen we niet op.
Maar er werd wel een oplossing gevonden die juridisch correct was, en acceptabel voor de klant. De casus was opgelost, maar de hulpverlener en de jurist bleven lijnrecht tegenover elkaar vanwege verschillende principes. Tijdens dit gesprek heb ik anders dan andere begeleiders, nadruk gelegd op het bedenken van een oplossing die de bedoeling voor de klant en de juridische correctheid bij elkaar brengt. Het gesprek was niet gericht op het bereiken van consensus over de principes. In de organisatie werd er nog lang over doorgepraat. Ik vond dat niet erg.

Organisatie beslist

Want het ging hier over het principe van maatwerk. Dat is geen persoonlijke keuze. Het is een principiële kwestie. Deze gemeente wil het effect boven de regel van de wet en kiest er voor om haar burgers te willen ondersteunen volgens de bedoeling. Zij wil de wet als randvoorwaarde zien in plaats van als sturingsinstrument.
Juist bij maatwerk zoeken we de ruimte voor professionals, en daarom maken we vaak de vergissing om de principes bottom-up te benaderen. De principiële kwestie moeten we niet bij de professionals laten liggen. Daar komt maar ruzie van. Over de principes moet de organisatie duidelijk zijn, top-down! Het zou een stuk gemakkelijker zijn als leidinggevenden helder zijn over principes. Dan kan de uitvoerend professional ruimte zoeken bij de invulling van maatwerk.
Wilt u ook begeleiding bij lastige casussen? Neem contact op met Chris Goosen voor meer informatie.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp