0

Door de knelpunten in de praktijk te zien en ervaren, door het lezen van talloze boeken en door gezamenlijk (adviseurs van Stimulansz en gemeenten) dingen te bedenken, te doen, te evalueren en bij te stellen hebben we een schat aan kennis opgedaan. Die kennis delen we natuurlijk graag! Dat doen we deze winter in de vorm van een MaatwerkAcademie waarbij veel aspecten rondom maatwerk aan de orde komen.

Betrekken inwoner

De eerste vraag bij De Omgekeerde Toets is ‘welk effect wil de inwoner bereiken’? Die vraag klinkt eenvoudig, maar het is nog best lastig om dit echt goed boven tafel te krijgen. Sterker nog, de vraag roept – als hij zo wordt gesteld – soms wrevelige reacties op. Veel inwoners zijn natuurlijk niet gewend om op die manier hun vraag te stellen. Ze vragen gewoon een uitkering of hulp bij de huishouding. Dat is natuurlijk heel logisch! We geven u als uitvoerder graag handvatten hoe u dit op een goede manier kunt doen.

Betrekken organisatie

Naast de inwoner heeft u ook de organisatie nodig om maatwerk te kunnen leveren. Om te voorkomen dat maatwerk willekeur wordt, is het belangrijk dat de visie van de organisatie een plek krijgt in het beleid en de verordening. En natuurlijk wilt u ook weten of uw beleid heeft opgeleverd wat u daarvan had verwacht. Hoe evalueert u uw beleid en uw uitvoering? Alleen door regelmatig te evalueren kunt u continue blijven leren en verbeteren. Met alleen beleid bent u er niet. Wat kunt u verder doen om stappen te zetten richting een omgekeerde organisatie?

Borg de werkwijze

Tot slot is het van belang om de werkwijze te borgen. Daar zijn talloze mogelijkheden voor. Tijdens de maatwerkacademie staan we stil bij een aantal mogelijkheden. Ten eerste nemen we uitvoerders en beleidsmedewerkers mee in het kostenefficiënt werken. Heeft dat iets met borging te maken? Jazeker, maar alleen als u kostenefficiënt werkt op de lange termijn. Een oplossing die op de korte termijn heel goedkoop is, is op de lange termijn soms heel duur. En om met het budget voor het sociaal domein te kunnen doen wat nodig is, helpt kennis van de financiën. Het tweede waar we u als beleidsmedewerker en teamleider in meenemen is een methode om zelf een casusboekje te ontwikkelen. Op die manier kunt u binnen de organisatie delen op welke manier er bij u gewerkt wordt. Het gaat daarbij uiteraard niet om de oplossingen, die zijn per casus verschillend. Het gaat wel om de dilemma’s en hoe uw visie daarin een rol speelt.

Meld u aan voor de MaatwerkAcademie

Wilt u praktisch aan de slag met het leveren van maatwerk binnen uw gemeente? Meld u dan aan voor of meerdere online sessies van de MaatwerkAcademie. Deze vindt plaats tussen 31 januari en 10 februari 2022.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp