0

Vraag:

Een gemeente kan op verschillende manieren communiceren met een burger. Dit kan per e-mail, telefoon en zelfs via whatsapp. Maar meestal verloopt de communicatie met de burger (nog steeds) per brief. In sommige brieven van de gemeente staat het burgerservicenummer (BSN) van de burger vermeld en soms vraagt de gemeente aan de burger om het BSN te vermelden in zijn of haar correspondentie aan de gemeente. Maar mag een gemeente het BSN wel (zomaar) vermelden of er om vragen in brieven aan de burgers?

Antwoord:

Het BSN is een uniek nummer en wordt beschouwd als een persoonsgegeven van gevoelige aard. Omdat het BSN uniek is, zijn de privacyrisico’s groot. Er wordt bijvoorbeeld weleens misbruik gemaakt van het BSN voor identiteitsfraude. Het BSN is ten eerste bedoeld voor de communicatie tussen burger en overheid. Daarnaast is het gebruik van een uniek persoonsnummer nodig voor identificatie en registratie van en voor de gegevensuitwisseling tussen overheidsinstellingen onderling.
Overheidsinstellingen gebruiken het BSN om hun taak uit te voeren, maar dit mag alleen als het BSN hierbij echt nodig is. Belt een burger naar de gemeente met een specifieke vraag over zijn of haar bijstandsuitkering of Wmo-aanvraag, dan mag de medewerker van de gemeente vragen naar het BSN. Maar belt de burger met een algemene vraag, bijvoorbeeld over de openingstijden van het stadhuis, dan is het BSN van de burger niet nodig en mag de medewerker er niet naar vragen.
Voor schriftelijke correspondentie geldt dat de gemeente het BSN in ieder geval niet mag gebruiken als kenmerk- of dossiernummer in een brief of e-mail. De gemeente mag ook niet standaard aan een burger vragen om het BSN te vermelden in een brief gericht aan de gemeente. De gemeente mag wél om het BSN vragen als het een vraag of verzoek betreft over een persoonlijke situatie. Of als de gemeente het BSN nodig heeft om de vraag te beantwoorden of een besluit te nemen. Zo mag de gemeente in een ‘beschikking toekenning bijstand’ aangeven op grond van welke persoonsgegevens (van aanvrager en een eventuele partner) de toekenning en de hoogte van de bijstand is gebaseerd. Het vermelden van het BSN kan dan van belang zijn om buiten twijfel te stellen om welke perso(o)n(en) het gaat. Een gemeente mag het BSN dus alleen in correspondentie met de burger vermelden als het echt noodzakelijk is.
Verder is het goed om te weten dat de gemeente verantwoordelijk is voor de verzending van (niet-aangetekende) brieven of beschikkingen. Als een brief met daarin persoonsgegevens zoals een BSN wordt bezorgd bij een verkeerd adres, kan dit vervelende gevolgen hebben en kan er sprake zijn van een datalek. Om te voorkomen dat een BSN in verkeerde handen terechtkomt, kan de gemeente bijvoorbeeld een gedeelte van het BSN afschermen door sterretjes te maken van de laatste 2 of 3 cijfers van het BSN.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp